OM ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

ROCKWOOL Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25 % af aktierne i ROCKWOOL International. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og dette er siden blevet komplementeret med udvikling af praktiske interventioner.

For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Det er fondens bestyrelse, som, på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede fagkyndige komiteer, beslutter, hvilke projekter, der skal støttes.

For ansøgning om støtte se sektionen om samarbejde.

Forskning

ROCKWOOL Fonden støtter hovedsageligt forskning, som relaterer sig til sociale og økonomiske udfordringer i Danmark. Udfordringer, der truer velfærdssamfundets bæredygtighed. ROCKWOOL Fondens arbejde er upartisk og videnskabeligt funderet. Arbejdet har altid relevans for aktuelle problemstillinger i samfundet.

Målet med forskningen er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af beslutningsgrundlaget for de centrale beslutningstagere i samfundet. Forskningen foretages hovedsageligt af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, ofte i et tæt samarbejde med andre forskere fra et bredt spektrum af universiteter og forskningsinstitutioner.

Interventioner

ROCKWOOL Fonden leverer ikke kun upartisk forskning, men søger også at finde, udvikle og afprøve nye innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

Målet med interventionerne er at udbygge vidensniveauet omkring effektive løsninger af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne, med henblik på at opnå national forankring på sigt.

 

SAMARBEJDE

ROCKWOOL FONDEN yder støtte, der kan bidrage til at øge vores viden om de udsatte unge med et initiativ, der går på tværs af de fire eksisterende forskningsområder og på tværs af vores forsknings- og interventionsaktiviteter. I den forbindelse kan relevante aktører og organisationer ansøge om støtte til forskning eller udvikling og afprøvning af nye idéer. Læs mere her.

Årsrapporter
Rockwool Fonden i medierne
08.03.2017
Rockwool Fonden i medierne

En ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at det er til gavn for hele familiens økonomi, hvis far tager en større del af barslen. Fædre bliver ikke i samme grad som kvinder ramt på lønnen, når de holder barsel.

02.03.2017
Rockwool Fonden i medierne

Selv når de skarpeste mønsterbrydere får studenterhuen på hovedet med et gennemsnit på mellem 9 og 10 efter 13-skalaen, er det ikke lig med en høj universitetsuddannelser og farvel til den sociale arv. Det er kun 52 procent af unge med ufaglærte forældre, der fortsætter på universitetet. Til sammenligning er det 85 procent af akademikerbørnene med gode snit, der tager en lang videregående uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som seniorforsker ved SFI, Jens-Peter Thomsen har foretaget på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, skriver Ugebrevet A4.

20.01.2017
Rockwool Fonden i medierne

(...) De ekstra indbetalinger udgjorde sammenlagt en milliard, viser en ny analyse udført af forskere fra Rockwool Fonden og Københavns Universitet. Men det mest bemærkelsesværdige er ifølge Peer Skov, som er forsker hos Rockwoolfonden og har været med til at lave undersøgelsen, at et stort antal topskattebetalere ikke benyttede sig af muligheden.

15.11.2016
Rockwool Fonden i medierne

Rockwool Fonden har gjort op, hvad det som minimum koster at være dansker. Set i forhold til det nyindførte kontanthjælps-loft viser det sig, at enlige med og uden børn holder sig inden for, hvad Rockwool Fonden mener, at man kan leve for.

Administration

Elin Schmidt
Direktør

+45 33 34 47 01

Kaspar Kofod
Økonomichef

+45 33 34 47 02

Steen Bruun Jensen
Formidlingschef

+45 21 23 82 03

Susanne Heilmann
Bogholder

+45 33 34 47 00

Elin Schmidt
Direktør

+45 33 34 47 01

Kaspar Kofod
Økonomichef

+45 33 34 47 02

Steen Bruun Jensen
Formidlingschef

+45 21 23 82 03

Susanne Heilmann
Bogholder

+45 33 34 47 00

BESTYRELSEN

I samarbejde med fondens ledelse bidrager medlemmerne af bestyrelsen med deres store viden og erfaring fra det internationale erhvervsliv og politik til den strategiske udvikling af fonden. Se bestyrelsen her.

PROGRAMKOMITE FOR FORSKNING

For at sikre høj akademisk standard og for undgå at bruge ressourcer på forskningsfelter, der allerede er undersøgt eller ved at blive undersøgt af andre forskerer har bestyrelsen etableret en program komite for forskning. Se den her.

PROGRAMKOMITE FOR INTERVENTIONER

For at sikre høj standard og perspektivering mod skalering i Fondens interventionsprojekter har bestyrelsen etableret Programkomiteen for Interventioner. Se den her.