OM ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

ROCKWOOL Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25 % af aktierne i ROCKWOOL International. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og dette er siden blevet komplementeret med udvikling af praktiske interventioner.

For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Det er fondens bestyrelse, som, på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede fagkyndige komiteer, beslutter, hvilke projekter, der skal støttes.

For ansøgning om støtte se sektionen om samarbejde.

Forskning

ROCKWOOL Fonden støtter hovedsageligt forskning, som relaterer sig til sociale og økonomiske udfordringer i Danmark. Udfordringer, der truer velfærdssamfundets bæredygtighed. ROCKWOOL Fondens arbejde er upartisk og videnskabeligt funderet. Arbejdet har altid relevans for aktuelle problemstillinger i samfundet.

Målet med forskningen er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af beslutningsgrundlaget for de centrale beslutningstagere i samfundet. Forskningen foretages hovedsageligt af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, ofte i et tæt samarbejde med andre forskere fra et bredt spektrum af universiteter og forskningsinstitutioner.

Interventioner

ROCKWOOL Fonden leverer ikke kun upartisk forskning, men søger også at finde, udvikle og afprøve nye innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

Målet med interventionerne er at udbygge vidensniveauet omkring effektive løsninger af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne, med henblik på at opnå national forankring på sigt.

 

SAMARBEJDE

ROCKWOOL FONDEN yder støtte, der kan bidrage til at øge vores viden om de udsatte unge med et initiativ, der går på tværs af de fire eksisterende forskningsområder og på tværs af vores forsknings- og interventionsaktiviteter. I den forbindelse kan relevante aktører og organisationer ansøge om støtte til forskning eller udvikling og afprøvning af nye idéer. Læs mere her.

Årsrapporter
Rockwool Fonden i medierne
15.11.2016
Rockwool Fonden i medierne

Rockwool Fonden har gjort op, hvad det som minimum koster at være dansker. Set i forhold til det nyindførte kontanthjælps-loft viser det sig, at enlige med og uden børn holder sig inden for, hvad Rockwool Fonden mener, at man kan leve for.

15.11.2016
Rockwool Fonden i medierne

Har du ingen børn, og er du på kontanthjælp eller integrationsydelse, kan det være svært at leve et »beskedent«, men »sundt liv«. Det fremgår af en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som angiver det laveste ' minimumsbudget', der skal til for at kunne opretholde en yderst sparsom, men dog sund tilværelse med mulighed for en vis deltagelse i familie-og samfundsmæssige sammenhænge.

14.11.2016
Rockwool Fonden i medierne

En uges ekstra barsel til faderen vil sikre bedre indtjening til moderen, konkluderer Rockwool Fonden Kvinder kan tjene mellem 7.300 og 53.300 kroner mere om året, hvis deres mænd tager en større bid af barslen, viser analyse.

28.10.2016
Rockwool Fonden i medierne

Allerede når de begynder i skole, er børn af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fagligt bagefter deres kammerater. Selv når man ser bort fra andre faktorer som forældres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund, og selv i de prøver, der ikke direkte kræver danskkundskaber, svarer indvandrerbørnenes resultater på 2. klassetrin til det, etnisk danske elever kan præstere i 1. klasse. Det fremgår af en undersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført blandt børn i 1.

Administration

Elin Schmidt
Direktør

+45 33 34 47 01

Kaspar Kofod
Økonomichef

+45 33 34 47 02

Steen Bruun Jensen
Formidlingschef

+45 21 23 82 03

Susanne Heilmann
Bogholder

+45 33 34 47 00

Elin Schmidt
Direktør

+45 33 34 47 01

Kaspar Kofod
Økonomichef

+45 33 34 47 02

Steen Bruun Jensen
Formidlingschef

+45 21 23 82 03

Susanne Heilmann
Bogholder

+45 33 34 47 00

BESTYRELSEN

I samarbejde med fondens ledelse bidrager medlemmerne af bestyrelsen med deres store viden og erfaring fra det internationale erhvervsliv og politik til den strategiske udvikling af fonden. Se bestyrelsen her.

PROGRAMKOMITE FOR FORSKNING

For at sikre høj akademisk standard og for undgå at bruge ressourcer på forskningsfelter, der allerede er undersøgt eller ved at blive undersøgt af andre forskerer har bestyrelsen etableret en program komite for forskning. Se den her.

PROGRAMKOMITE FOR INTERVENTIONER

For at sikre høj standard og perspektivering mod skalering i Fondens interventionsprojekter har bestyrelsen etableret Programkomiteen for Interventioner. Se den her.