17.04.2021

Der er på få årtier sket en stor forandring af både uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med en ikke-vestlig baggrund.

16.03.2021

Den sociale ulighed i Danmark ligner på mange områder uligheden i USA.

13.03.2021

I de seneste år har anerkendte flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark måttet vente længere på en afgørelse af deres sag. I 2014-2015 havde flygtninge i gennemsnit ventet 4,2 måneder på en asylafgørelse, i 2018-2019 var ventetiden steget til 19,1 måneder. Det viser nye tal fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

22.02.2021

Børns uddannelse er i dag lige så afhængig af deres forældres baggrund, som den var for 40- 50 år siden.

02.01.2021

Unge med en erhvervsuddannelse får i gennemsnit en højere indkomst senere i livet, end de ville have fået, hvis de i stedet havde gennem- ført en gymnasial uddannelse.