02.01.2021

Unge med en erhvervsuddannelse får i gennemsnit en højere indkomst senere i livet, end de ville have fået, hvis de i stedet havde gennem- ført en gymnasial uddannelse.

20.11.2020

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at den mentale sundhed blandt både unge kvinder og unge mænd er i en dårlig udvikling.

30.09.2020

En lille gruppe borgere bruger størstedelen af de ydelser, velfærdsstaten leverer. Det viser
et komparativt studie af velfærdsforbrugere i Danmark og New Zealand. Studiet viser også, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem lav indkomstulighed og uligheden i de sociale problemer.