09.10.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at Danmark stiller større krav til opholdstid, selvforsørgelse og sprogkundskaber end Tyskland, Norge og Holland. Samtidig er Danmark dog også det land, der stiller de største krav til det offentliges integrationsindsats.

11.09.2018

Flere undervisningstimer i folkeskolen har en positiv effekt på elevernes læring. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og VIVE. Analysen viser, at hvis antallet af undervisningstimer i et fag (fx dansk eller matematik) øges med 1 time pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, så vil karakteren i faget i 9. klasse øges med i gennemsnit godt 0,2 karakterpoint.

09.08.2018

Den overenskomstfastsatte stigning i lønnen, når unge fylder 18 år, medfører et stort fald i beskæftigelsen for denne gruppe, viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

06.07.2018

Har du styr på økonometrien, er glad for STATA og dataarbejde, god til at få ting til at lykkes og have mange bolde i luften - og vil du være med til at skabe det absolut bedste evidensgrundlag for indsatser, der giver børn og unge gode forudsætninger for at indgå aktivt i uddannelse, job og fællesskaber? Så er her en skræddersyet stilling til dig som evalueringskoordinator i vores interventionsenhed.

nyhed
13.06.2018

Mød os på Folkemødet og vær med til at bedømme tre innovative idéer som skal hjælpe flere unge igennem en erhvervsuddannelse. Fredag kl. 12-13 på Politikens store scene.

nyhed
11.06.2018

Vi søger selvstændige, dygtige og engagerede kandidater til forskningsassistentstillinger, hvor der vil være mulighed for at tage ansvar for et mindre forskningsprojekt, og for at udvikle et stærkt metodekendskab under supervision og oplæring fra en erfaren forsker.

nyhed
08.06.2018

Ny forskning viser, at de ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig i Danmark, opnår på lang sigt en højere beskæftigelse og bedre lønindkomst, end dem, der ikke uddanner sig i Danmark.

07.06.2018

Interventionsenheden søger en projektkoordinator på et initiativ, der arbejder for at finde løsninger, der kan få flere elever til at gennemføre erhvervsuddannelser.

nyhed
09.05.2018

Når far eller mor modtager kontanthjælp under deres børns opvækst, medfører længere perioder med kontanthjælpsmodtagelse, at børnenes sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse falder. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, udført i samarbejde med forskere tilknyttet Stockholms Universitet og European University Institute.

30.04.2018

ROCKWOOL Fonden åbner for en stilling som ph.d.-studerende inden for emnet familieliv og arbejdsmarked. Frist den 31. maj 2018.

nyhed