20.07.2020

Fødselsraterne falder i Norden, og det skyldes i høj grad, at flere aldrig får børn, og ikke, at der fødes færre børn per kvinde, eller at kvinder får børn senere i livet. Det viser en ny undersøgelse med deltagelse af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

23.06.2020

Varetægtsfængslede står med forringede jobmuligheder efter løsladelsen – uanset om de bliver dømt eller ej. Det viser et nyt studie, som ROCWOOL Fondens Forskningsenhed har lavet i samarbejde med Rutgers-Newark School of Criminal Justice.

13.06.2020

1 ud af 9 børn født i Danmark risikerer at have forældre, som har lav indkomst og ikke er i beskæftigelse

08.06.2020

Ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at børns forbrugsmuligheder er vokset med 69 procent fra 1987 til 2018. Voksnes er vokset med 60 procent.

04.06.2020

Østeuropæere har det højeste uddannelsesniveau i forhold til deres jobfunktion, viser ny undersøgelse om indvandreres uddannelsesniveau.

10.05.2020

Integrationsydelsen øger beskæftigelsen blandt mandlige flygtninge, mens beskæftigelsen blandt kvindelige flygtninge fortsat er lav, viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

04.02.2020

Det havde ingen eller ringe betydning for kontanthjælpsmodtageres senere beskæftigelse, at der i 2011 blev skåret ned for aktiveringsindsatsen. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.