24.06.2021

Ny undersøgelse sammenligner muslimske friskolers 9.-klasses elever med folkeskoleelever, som har familiebaggrund i et muslimsk land.

26.04.2021

Børn af indvandrede forældre risikerer langt oftere at opleve, at deres far kommer i fængsel i løbet af barndommen, end danske børn. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der sammenligner risikoen for danske børn og børn af vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

17.04.2021

Der er på få årtier sket en stor forandring af både uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med en ikke-vestlig baggrund.

16.03.2021

Den sociale ulighed i Danmark ligner på mange områder uligheden i USA.

13.03.2021

I de seneste år har anerkendte flygtninge uden tidligere opholdstilladelse i Danmark måttet vente længere på en afgørelse af deres sag. I 2014-2015 havde flygtninge i gennemsnit ventet 4,2 måneder på en asylafgørelse, i 2018-2019 var ventetiden steget til 19,1 måneder. Det viser nye tal fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

22.02.2021

Børns uddannelse er i dag lige så afhængig af deres forældres baggrund, som den var for 40- 50 år siden.