30.09.2020

En lille gruppe borgere bruger størstedelen af de ydelser, velfærdsstaten leverer. Det viser
et komparativt studie af velfærdsforbrugere i Danmark og New Zealand. Studiet viser også, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem lav indkomstulighed og uligheden i de sociale problemer.

06.09.2020

Den sociale arv og de sociale forskelle i sundhed er mindre i Polen, Slovakiet og Bulgarien end i Danmark. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

05.09.2020

En hjernerystelse har både kort- og langsigtede negative økonomiske konsekvenser for den skadelidte. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed lavet i samarbejde med Stockholm Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Universitetshospitalet i Heidelberg.

27.08.2020

Velfærdssamfundene i Norge, Sverige og Danmark er igennem de seneste 60 år blevet mere ens. Men én ting adskiller i stigende grad landene, nemlig indvandringspolitikken. Det viser en ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

25.08.2020

Andelen af nyuddannede lærere med de dårligste gymnasiekarakterer er steget markant, mens andelen med de bedste karakterer fra deres gymnasieårgang er faldet over en 25-årig periode.

11.08.2020

Hvis børn i børnehaven får en markant bedre hjælp til at forbedre deres sproglige færdigheder, løfter det resultaterne i folkeskolen for børn med forældre uden en lang uddannelse. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter har lavet.

09.08.2020

Børn af forældre med lange uddannelser bliver oftere undervist af de lærere i de danske folkeskoler, der selv har klaret sig bedst igennem deres uddannelse og arbejdsliv som lærere. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter har lavet.