22.01.2019

Forskningsenheden søger en kvantitativ studerende til en stilling på 15 timer om ugen, som skal bistå igangværende forskningsprojekter om indvandreres levevilkår.

14.01.2019

Ny forskning viser, at børns alder ved skolestart har konsekvenser for mødres beskæftigelse, forældres parforhold og ældre søskendes eksamenskarakterer.

19.12.2018

Det er vigtigt, at man ikke konkluderer for hurtigt på tredjegenerationsindvandreres integration. Vi kommenterer her på den seneste debat om den nye analyse fra Undervisningsministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet.

05.12.2018

Omfanget af sort arbejde i forhold til BNP er steget fra 1,7 procent i 2016 til 2,2 procent i 2017, hvilket er et brud på en ellers faldende tendens. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

29.11.2018

De 18-74-åriges fritid er gennemsnitligt steget med godt 3 timer om ugen siden 2008. Det viser en undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Samtidig er særligt tidforbruget på husholdningsarbejde faldet.

13.11.2018

En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at hvis flygtninge boligplaceres i en kommune, hvor beskæftigelsesgraden er høj, øges deres sandsynlighed for selv at komme i beskæftigelse.

13.11.2018

Flygtninge bliver i meget stort omfang boende i den kommune, de boligplaceres i, især de første 3 år. Det viser en opgørelse blandt flygtninge ankommet 1999-2010 fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

19.10.2018

Vores interventionsenhed søger en kvantitativ studentermedhjælper med interesse for evaluering og evidens til en stilling på 15 timer om ugen. Frist den 16. november.

09.10.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at Danmark stiller større krav til opholdstid, selvforsørgelse og sprogkundskaber end Tyskland, Norge og Holland. Samtidig er Danmark dog også det land, der stiller de største krav til det offentliges integrationsindsats.

11.09.2018

Flere undervisningstimer i folkeskolen har en positiv effekt på elevernes læring. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og VIVE. Analysen viser, at hvis antallet af undervisningstimer i et fag (fx dansk eller matematik) øges med 1 time pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, så vil karakteren i faget i 9. klasse øges med i gennemsnit godt 0,2 karakterpoint.