05.12.2018

Omfanget af sort arbejde i forhold til BNP er steget fra 1,7 procent i 2016 til 2,2 procent i 2017, hvilket er et brud på en ellers faldende tendens. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

29.11.2018

De 18-74-åriges fritid er gennemsnitligt steget med godt 3 timer om ugen siden 2008. Det viser en undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Samtidig er særligt tidforbruget på husholdningsarbejde faldet.

13.11.2018

En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at hvis flygtninge boligplaceres i en kommune, hvor beskæftigelsesgraden er høj, øges deres sandsynlighed for selv at komme i beskæftigelse.

13.11.2018

Flygtninge bliver i meget stort omfang boende i den kommune, de boligplaceres i, især de første 3 år. Det viser en opgørelse blandt flygtninge ankommet 1999-2010 fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

19.10.2018

Vores interventionsenhed søger en kvantitativ studentermedhjælper med interesse for evaluering og evidens til en stilling på 15 timer om ugen. Frist den 16. november.

09.10.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at Danmark stiller større krav til opholdstid, selvforsørgelse og sprogkundskaber end Tyskland, Norge og Holland. Samtidig er Danmark dog også det land, der stiller de største krav til det offentliges integrationsindsats.

11.09.2018

Flere undervisningstimer i folkeskolen har en positiv effekt på elevernes læring. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og VIVE. Analysen viser, at hvis antallet af undervisningstimer i et fag (fx dansk eller matematik) øges med 1 time pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, så vil karakteren i faget i 9. klasse øges med i gennemsnit godt 0,2 karakterpoint.

09.08.2018

Den overenskomstfastsatte stigning i lønnen, når unge fylder 18 år, medfører et stort fald i beskæftigelsen for denne gruppe, viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

06.07.2018

Har du styr på økonometrien, er glad for STATA og dataarbejde, god til at få ting til at lykkes og have mange bolde i luften - og vil du være med til at skabe det absolut bedste evidensgrundlag for indsatser, der giver børn og unge gode forudsætninger for at indgå aktivt i uddannelse, job og fællesskaber? Så er her en skræddersyet stilling til dig som evalueringskoordinator i vores interventionsenhed.

nyhed
13.06.2018

Mød os på Folkemødet og vær med til at bedømme tre innovative idéer som skal hjælpe flere unge igennem en erhvervsuddannelse. Fredag kl. 12-13 på Politikens store scene.

nyhed