07.12.2022

Især yngre mænd nederst i indkomstfordelingen har mærket langvarige konsekvenser af finanskrisen, viser nyt studie fra bl.a. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

05.12.2022

Når arbejdsskaderamte får videreuddannelse, er gevinsterne for staten cirka tre gange større end omkostningerne. Samlet set er gevinsten for den enkelte - i form af højere lønindkomst - cirka dobbelt så stor som den mistede overførselsindkomst over arbejdslivet.

05.12.2022

Lediges beskæftigelsesmuligheder bliver styrket betydeligt af uddannelsesaktivering, der har større effekt end hidtil antaget. Det gælder ikke mindst for ledige, der er blevet klemt af udflytningen af arbejdspladser til udlandet.

09.11.2022

Der er store forskelle mellem skønnet og faktisk omfang af sort arbejde i adskillige befolkningsgrupper.

08.11.2022

Flere ældre beholder arbejdstid og titel, når de forbliver på arbejdsmarkedet.

25.10.2022

Pandemien har de seneste to år medført store fald i den forventede levealder. Det gælder både i Europa og i resten af verden – men ikke i Danmark, de øvrige nordiske lande og Schweiz, viser ny undersøgelse fra Syddansk Universitet støttet af ROCKWOOL Fonden.

06.10.2022

I dag bor befolkningen i Danmark mere etnisk blandet, end tilfældet var omkring år 2000. Til gengæld bor vi mere adskilt, når det gælder indkomst.