11.10.2021

Der er store forskelle i børns sundhed, trods udbygget velfærdsstat, gratis uddannelse og gratis adgang til lægehjælp.

24.06.2021

Ny undersøgelse sammenligner muslimske friskolers 9.-klasses elever med folkeskoleelever, som har familiebaggrund i et muslimsk land.

26.04.2021

Børn af indvandrede forældre risikerer langt oftere at opleve, at deres far kommer i fængsel i løbet af barndommen, end danske børn. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der sammenligner risikoen for danske børn og børn af vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

17.04.2021

Der er på få årtier sket en stor forandring af både uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med en ikke-vestlig baggrund.

16.03.2021

Den sociale ulighed i Danmark ligner på mange områder uligheden i USA.