12.12.2017

Det estimerede antal illegale indvandrere i Danmark steg til 22.000 i 2016. Det viser nye tal fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

29.11.2017

25.000 eller flere børn levede i 2015 i familier med lav indkomst, og 7.200 levede med lav indkomst i tre år i træk. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

31.10.2017

Flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i perioden 2013-2015, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges ventetid i asylsystemet på det laveste niveau siden 1993. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen.

24.10.2017

Andelen af unge, der er udsatte, varierer med konjunkturerne. Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav, er andelen lav. Set over en længere periode er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at problemet er blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større.

15.09.2017

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed søger en selvstændig og engageret student med stærke statistiske/økonometriske kompetencer og interesse for evaluering og evidens.

03.09.2017

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fonden viser, at unge mennesker, der udsættes for alvorlige negative hændelser i de tidlige teenageår, har en større risiko for at udvikle problemer som udsathed, kriminalitet, stofmisbrug og psykisk sygdom. Også børn, som oplever negative hændelser i de første tre leveår, har øget forekomst af senere problemer.

14.07.2017

Jo kortere uddannelse du har, desto større er risikoen for aldrig at få børn. Det gælder både i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det viser ny forskning med deltagelse af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udført i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet, Åbo Universitet, Universitetet i Oslo og Norges Statistik.

16.06.2017

Mænd, der har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører den sociale arv i kriminalitet til egne børn ved selv at komme i fængsel under børnenes opvækst. Kvinder, der på lignende vis har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører derimod kriminaliteten ved at få børn med mænd, der sidenhen bliver fængslet.

Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

14.06.2017

Der er store forskelle i andelen af udsatte unge mellem landets kommuner. Det viser et notat med en ny kortlægning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der fokuserer på både den aktuelle geografiske fordeling af udsatte unge og på ændringer over tid i disse fordelinger i perioden fra 2000 til 2014.

14.06.2017

Mød ROCKWOOL Fonden på Folkemødet hvor vi præsenterer ny forskning, og afholder to spændende debatarrangementer.