09.08.2018

Den overenskomstfastsatte stigning i lønnen, når unge fylder 18 år, medfører et stort fald i beskæftigelsen for denne gruppe, viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

06.07.2018

Har du styr på økonometrien, er glad for STATA og dataarbejde, god til at få ting til at lykkes og have mange bolde i luften - og vil du være med til at skabe det absolut bedste evidensgrundlag for indsatser, der giver børn og unge gode forudsætninger for at indgå aktivt i uddannelse, job og fællesskaber? Så er her en skræddersyet stilling til dig som evalueringskoordinator i vores interventionsenhed.

nyhed
13.06.2018

Mød os på Folkemødet og vær med til at bedømme tre innovative idéer som skal hjælpe flere unge igennem en erhvervsuddannelse. Fredag kl. 12-13 på Politikens store scene.

nyhed
11.06.2018

Vi søger selvstændige, dygtige og engagerede kandidater til forskningsassistentstillinger, hvor der vil være mulighed for at tage ansvar for et mindre forskningsprojekt, og for at udvikle et stærkt metodekendskab under supervision og oplæring fra en erfaren forsker.

nyhed
08.06.2018

Ny forskning viser, at de ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig i Danmark, opnår på lang sigt en højere beskæftigelse og bedre lønindkomst, end dem, der ikke uddanner sig i Danmark.

07.06.2018

Interventionsenheden søger en projektkoordinator på et initiativ, der arbejder for at finde løsninger, der kan få flere elever til at gennemføre erhvervsuddannelser.

nyhed
09.05.2018

Når far eller mor modtager kontanthjælp under deres børns opvækst, medfører længere perioder med kontanthjælpsmodtagelse, at børnenes sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse falder. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, udført i samarbejde med forskere tilknyttet Stockholms Universitet og European University Institute.

30.04.2018

ROCKWOOL Fonden åbner for en stilling som ph.d.-studerende inden for emnet familieliv og arbejdsmarked. Frist den 31. maj 2018.

nyhed
16.04.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed slår fast, at kriminel adfærd har en afsmittende effekt, og at tiltag, som sænker den enkeltes kriminalitet, derfor vil have afledte positive effekter på andre.

11.04.2018

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterede ny forskning om effekten af kriminalpræventive tiltag. Forskningsprojektets resultater blev kommenteret og vurderet af formand for retsudvalget, Peter Skaarup, retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund og direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen.

nyhed