12.12.2015

Ægteskab reducerer ny kriminalitet

Rockwool Fondens Forskningsenhed har d. 9. december publiceret ny forskning om kriminalitet i Danmark. Et af de undersøgte områder var ægteskabets betydning for kriminel adfærd.

Er du tidligere dømt, og ønsker du en kriminalitetsfri fremtid – så gift dig.

Sådan lyder den ultrakorte konklusion på en analyse af ægteskabs betydning for, om mænd med en kriminel fortid fortsætter deres løbebane.

I analysen sammenlignes tidligere kriminelle mænd, der bliver gift, med nogle, der forbliver ugifte. Og resultatet er klart: De, der bliver gift, har mindre sandsynlighed for at falde tilbage i kriminalitet. Mens 3,3 procent af de gifte begår ny kriminalitet, som de senere dømmes for, inden for det første år efter ægteskabet, så gør det samme sig gældende for 5,2 procent af de ugifte inden for et år og på samme alder. Blandt de ugifte er tilbagefaldet til kriminalitet altså mere end en halv gang større end blandt de gifte.

Gifte 1

Tidligere dømte nygifte begår mindre ny kriminalitet i forhold til sammenlignelige ugifte.

Sammenligningen af de to grupper tager højde for, at der i udgangspunktet er forskel på dem, der bliver gift, og dem, der ikke gør. Mænd, der bliver gift, er – i gennemsnit – forskellige fra mænd, der forbliver ugifte.

Det er der i analysen renset for. Kun mænd, der ligner hinanden på en lang række baggrundsfaktorer (fx alder, uddannelse, hidtidig kriminalitet og løn), er sammenlignet.

Dømte hustruer øger tilbagefaldet
Resultatet – at ægteskab reducerer dømte mænds kriminalitet – har dog én væsentlig begrænsning. Forudsætningen er, at den kvinde, man gifter sig med, ikke har nogen dom for kriminalitet.

Har hun det, så er situationen en ganske anden. Et ægteskab med en dømt kvinde reducerer på ingen måde mænds tendens til at begå ny kriminalitet.

Igen gælder det, at man skal sammenligne med en gruppe, der rent faktisk er sammenlignelig. Det er en bestemt type dømte mænd, der gifter sig med dømte kvinder, og de skal sammenlignes med tilsvarende typer blandt de ugifte. Igen sammenlignes kun mænd, der ligner hinanden på en lang række baggrundsfaktorer.

Det viser sig, at 25 procent af dem, der er blevet gift med en dømt kvinde, falder tilbage i kriminalitet i løbet af et år.

I den sammenlignelige gruppe ugifte er det tilsvarende tilbagefald på 22 procent – hvilket ikke udgør nogen statistisk sikker forskel.

De, der er blevet gift med en kriminel kvinde, kan også sammenlignes med en tilsvarende gruppe, som har giftet sig med en ikke-­kriminel. Her viser det sig igen, at den ikke-­kriminelle kvinde reducerer kriminaliteten for sin mand. Mens knap 25 procent af dem med en kriminel kone begår ny kriminalitet, gælder det samme for blot 14 procent af den tilsvarende gruppe med en ikke­-kriminel kone.

Social tvang
At ægteskab reducerer mænds kriminelle adfærd, er ikke nogen ny erkendelse. Det nye i denne analyse er, at den viser, at det også gælder mænd med en kriminel baggrund.

Der eksisterer flere bud på, hvorfor ægteskab har denne virkning på mænd. Et er, at ægteskabet ændrer hans dagligdag. Han befinder sig sjældnere i situationer, hvor kriminalitet er en mulighed. En anden, at kvinden udøver en form for uformel social tvang over manden. Hun vil blive skuffet, hvis han begår kriminalitet.

Manden bliver altså via ægteskabet knyttet til samfundet med normer. Dog ikke, hvis den kvinde, han gifter sig med, er dømt. Igen er flere forklaringer mulige. Måske er hun mere forstående over for, at han opfører sig, som han altid har gjort. Og måske synes hun endda, at lovbrud er helt ok.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed