03.09.2019

Ændrede regler førte til flere skilsmisser

Hensigten med ændringen af skilsmissereglerne i 2013, hvor Folketinget ophævede kravet om 6 mdr.s obligatorisk separation forud for en skilsmisse, var først og fremmest at fjerne unødigt bureaukrati. Men ændringen har desuden ført til en stigning i skilsmisseraten i Danmark på 10 procent.

Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed lavet i samarbejde med Stockholms Universitet.

Studiet har dels undersøgt, hvordan 2013-reformen har påvirket skilsmisseraten, dels hvad der kendetegnede de par, hvis skilsmisserisiko blev øget.

Før reformen blev gennemsnitligt 120 ægtepar ud af 100.000 skilt hver måned, mens det efter reformen var 132 ægtepar ud af 100.000, der blev skilt. Det svarer til i omegnen af 1.500 flere skilsmisser om året.

Resultaterne fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at det især er par, som enten har været sammen i kortere tid, som er blevet gift, før de er fyldt 30 år, eller er på ægteskab nummer to eller flere, der har hævet skilsmisseraten efter de nye regler. Til gengæld har reglerne ikke påvirket skilsmisseraten for par med børn anderledes i forhold til par uden børn.

Folketinget har i april 2019 genindført en obligatorisk separationsordning, men ordningen gælder nu kun for par med børn, og separationstiden er på tre måneder.

Figur 1. Månedlige antal skilsmisser i Danmark per 100.000 ægteskaber, januar 2010 – december 2016

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed