29.11.2017

Børn i familier med lave indkomster – hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

I 2015 – det seneste år med tilgængelige oplysninger for hele befolkningen – var det mindst 25.000 børn i Danmark, der levede i familier, hvor indkomsten efter skat var mindre end minimumsbudgettet (figur 1), som kun dækker et beskedent forbrug, se næste side. Det svarer til 2,1-2,5 pct. af alle børn under 18 år, eller til antallet af børn i Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner, eller i Ishøj, Brøndby og Greve kommuner tilsammen.

Danmark havde ligesom andre lande tidligere en fattigdomsgrænse, som også brugte en periode på tre år med lav indkomst som afgrænsning.

Opgjort på den måde er det 7.200 børn, som både i 2015 og to år tidligere havde oplevet indkomster under minimumsbudgettet (figur 1).

Det er stort set det samme antal børn, som bor i familier med lav indkomst, hvis afgrænsningen ikke er minimumsbudgetmetodens, men derimod at sådanne familier har mindre end halvdelen af medianindkomsten – nemlig i  så fald 26.200 børn i ét år og 6.600 børn i tre år i træk.

Desuden viser det sig, at ni ud af ti børn i familier med lave indkomster er de samme, hvad enten man bruger medianmetoden eller minimumsbudgetmetoden.

”Tre år at leve i en familie med lav indkomst er under alle omstændigheder en lang periode af et børneliv – fx de tre første år i skolen – hvor der ikke er mange penge til rådighed til et almindeligt socialt liv med venner og kammerater”, siger seniorforsker Jens Bonke, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed