09.02.2016

Børns alder uden betydning for fædres arbejdstid

Fædre arbejder, som de plejer, uanset om de har børn, børnene er små, store eller måske endda rejst hjemmefra.

 

Det viser en analyse af den danske befolknings tidsforbrug, som bygger på data fra henholdsvis 2001 og 2009, og som har fulgt de samme forældre over perioden.

 

Ikke overraskende arbejder mødrene mindre, når de får børn. For en almindelig dag – altså et gennemsnit af alle ugens syv dage – arbejder en mor godt en time mindre i gennemsnit. Når børnene så en dag flytter hjemmefra, bliver arbejdstiden igen længere, nemlig med omkring tre kvarter på en almindelig dag.

 

Samme mønster ses ikke for fædrene. De arbejder stort set lige meget, uanset om børnene er små, store eller flyttet hjemmefra.

 

Små børn koster fritid

I analysen deles de voksnes tid op i fem kategorier: Børneomsorg, husholdningsarbejde, betalt arbejde, fritid og søvn.

 

Arbejdstid figur

En række personer har i både 2001 og 2008 angivet, hvad de bruger deres tid på. Det giver mulighed for at følge deres tidsforbrug hen over livsfaser. Fx hvad der sker med de voksnes tid, når de går fra at være uden børn til at have et barn. Og bevægelsen fra småbørnsfamilien til en familie med større børn og unge (yngste over 6 år). Og endelig fra fasen med store børn til livet efter at de er flyttet hjemmefra.

 

Kvinder med børn under 7 år adskiller sig fra dengang, de var uden børn, på tre tidskategorier, jf. tabel 3.

 

Tabel 3 - arbejdstid

Ikke synderligt overraskende bruger de mere tid på børneomsorg (godt to en halv time hver dag), og den tid tages i lige stort omfang fra arbejde og fritid. Tiden til husholdningsarbejde holder samme niveau i alle livsfaser, nemlig omkring tre til tre en halv time dagligt.

 

Tabel 4 - arbejdstid

Som nævnt, skruer kvinder op for arbejdet, når de ikke længere har hjemmeboende børn, mens fritiden allerede bliver længere, når børnene kommer i skolealderen. Det betyder så, at når børnene flytter hjemmefra, er det ikke kvinders fritid, der bliver længere, men derimod deres arbejdstid.

 

Udviklingen i tidsforbruget for mænd har lignende træk, om end visse niveauer er forskellige. Også mænd bruger hen over livsfaserne stort set samme tid på husholdningsarbejdet. For dem er niveauet blot lavere end for kvinderne, nemlig to til to en halv time dagligt.

 

Mænd, der har et barn under 7 år, adskiller sig med hensyn til tidsforbrug fra dengang, de var uden børn på to tidskategorier. Også de bruger mere tid på  ørneomsorg, og tiden tages næsten rent fra deres fritidsaktiviteter.

 

Mændene sover i øvrigt mindre end kvinderne gennem alle livsfaserne. I forhold til kvinderne får mændene omkring en halv times mindre søvn i døgnet. De henter dog lidt ekstra søvn, når børnene flytter hjemmefra.

 

Faktaboks - arbejdstid

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed