08.06.2020

Børns forbrugsmuligheder er vokset mere end voksnes

Ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at børns forbrugsmuligheder er vokset med 69 procent fra 1987 til 2018. Voksnes er vokset med 60 procent.

Der har været en stor fremgang i både børns og voksnes forbrugsmuligheder i de sidste godt 30 år, men børn har oplevet den største fremgang. Det fremgår af udviklingen fra 1987 til 2018 i husholdningernes ækvivalerede indkomst (figur 1). Den ækvivalerede indkomst er husholdningens disponible indkomst pr. person, hvor der tages hensyn til familiemedlemmernes alder og til stordriftsfordele ved at være flere i husholdningen. For voksne har fremgangen i løbet af perioden været på 60 procent, mens den har været på 69 procent for børn. Således er den gennemsnitlige ækvivalerede indkomst for voksne i 2018 276.000 kr., mens den i familier med børn er 272.000 kr.

En forklaring på, at børns forbrugsmuligheder er vokset mere end voksnes, er, at der har været en tendens til, at personer med en relativt lav indkomst får færre børn end personer med relativt høj indkomst.

Figur 1. Ækvivaleret indkomst for børn og voksne i 2018-priser

Større ulighed mellem voksne end mellem børn

Uligheden i forbrugsmuligheder er større blandt voksne end blandt børn. Det fremgår af figur 2, der viser udviklingen i den såkaldte Ginikoeffcient, der måler graden af ulighed. En højere Ginikoefficient er udtryk for en højere ulighed. Hvis indkomsterne hypotetisk set var helt lige fordelt, ville koefficienten være nul, mens den ville være 100, hvis én person modtog al indkomst. Figuren viser også, at uligheden har været voksende blandt både børn og voksne, men dog med et lille fald i 2018.

Figur 2. Ginikoefficient for ækvivaleret indkomst blandt børn og voksne

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed