06.10.2022

Bosætning i Danmark: Se udviklingen

Her på siden kan du dykke ned i udviklingen i segregeringen i Danmark på kommunal basis. Udviklingen er vist for høj- og lavindkomstfamilier, personer med kort uddannelse, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og fordelingen af almene boliger.

Kortene viser udviklingen i det såkaldte “dissimilationsindeks” (D-indeks). Det angiver, hvor stor en andel af minoritetsbefolkningen der skal flytte til andre boligområder, for at fordelingen af minoritetsbefolkningen svarer til fordelingen af majoritetsbefolkningen. Læs mere om mål for segregering og udviklingen på landsplan her

Hold musen over Danmarkskortet for at se tallet i en bestemt kommune i det valgte år. Hold musen over kortet og scroll for at zoome ud eller ind. Tryk på D-indeks kategorierne i den grå boks (øverst til højre) for at fjerne eller tilføje kategorier på kortet.

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af personer i højindkomstfamilier i kommunen i 98 kommuner i Danmark

1987

2019

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af personer i lavindkomstfamilier i kommunen i 98 kommuner i Danmark

1987

2019

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af kortuddannede personer i kommunen i 98 kommuner i Danmark

1986

2019

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af ikke-vestlige af indvandrere og efterkommere i 98 kommuner i Danmark

1986

2019

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af almene boliger i 98 kommuner i Danmark

1986

2019

 

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed