24.02.2020

Bryd Mønsteret: Konference om systeminnovation

Grundet udbruddet af Covid-19 er konferencen udskudt til november. Siden vil blive opdateret, når der foreligger en ny dato.

I Danmark har vi et velfærdssamfund i verdensklasse. Men som mange andre moderne samfund står vi i dag overfor store og komplekse udfordringer, som vores systemer ikke oprindeligt blev designet til at håndtere. Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for mere end blot innovative indsatser – vi har brug for systeminnovation.

Hvordan bryder vi mønsteret i måden, vi tilgår udfordringerne på?

Kom og vær med, når vi den 25. marts får besøg af en række kendte internationale praktikere, der gennem deres arbejde er lykkedes med at rykke ved systemer og har transformeret, hvordan deres samfund ser og handler på komplekse velfærdsudfordringer. Sammen vil vi få indsigt i de konkrete tilgange, der understøtter deres succes, samt de udfordringer, de har overkommet undervejs. I vil desuden blive præsenteret for, hvordan man kan tilgå og iværksætte systeminnovation i praksis – herunder de konkrete roller og metoder, der kan bringes i spil.

Dagen er forbeholdt inviterede. Deltagelse er gratis, men pladserne er begrænsede. Er du interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig ventelisten her.

For at holde dig opdateret på vores forskning, interventioner og aktiviteter, tilmeld dig vores nyhedsbrev her.


PROGRAM

 

11:00 – 11:20 Velkomst

Ved Elin Schmidt, direktør i ROCKWOOL Fonden og Helene Bie Lilleør, interventionschef for ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.

 

11:20 – 11:35 Det er tid til at bryde mønsteret!

Ved Charles Leadbeater (UK), ekspert i systeminnovation og Helene Bækmark, tidl. kommunaldirektør, ophavskvinde til Fredericia-modellen og indehaver af Bblikk.

 

11:30 – 12:00 Two cases: Interventions that change systems

Ved Al Etmanski (CA), forfatter til bøger om forankring og skalering af social innovation samt social serieiværksætter bag en række innovative indsatser, der har givet mennesker med handicap magten over eget liv samt ført til omfattende forandringer på handicapområdet i Canada.
og
Alex Fox (UK), forfatter og direktør for Shared Lives Plus, en organisation der genopfinder tilgangen på omsorgsområdet i Storbritannien gennem netværk af familier, der åbner deres hjem op for personer med særlige behov, og derigennem skaber nye, distribuerede systemer for pleje og omsorg.

 

12:00 – 12:30 Dialogue: Our power to change systems

Charlie Leadbeater vil i samtale med Al Etmanski og Alex Fox afdække, hvad det kræver at iværksætte systemforandring, og hvordan praksisrettede indsatser kan vise vejen mod nye systemer.

 

12:30 – 13:00 Frokost

 

13:00 – 13:25 Lessons learned: A framework for System Innovation

Ved Jennie Winhall (UK), social innovationsleder i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.

 

13:25 – 13:45 “How many interventions does it take to change a system?”

Ved Alex Sutton (UK), senior grants manager, Paul Hamlyn Foundation, der med udgangspunkt i indvandrings- og integrationsområdet vil dele sine erfaringer med, hvordan strategiske investeringer i forskning og praksisrettede indsatser kan bryde tilbagevendende mønstre i systemer.

 

13:45 – 14:30 Hvordan bryder vi mønsteret i Danmark?

Paneldebat og spørgsmål fra salen med Al Etmanski, Helene Bækmark, Alex Fox, Alex Sutton, Jennie Winhall og Helene Bie Lilleør.

 

14:30 – 15:30 Reception med snacks og drinks

Efter konferencens afslutning vil der være en reception med mulighed for at tale mere med hinanden og de internationale oplægsholdere.

 

Dagens moderator vil være Charles Leadbeater (UK)

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

 


PÅ DAGEN VIL DU MØDE

Al Etmanski (CA)

Social entreprenør og forfatter til bøgerne “The Power of Disability – 10 Lessons for Surviving, Thriving, and Changing the World” og “Impact – Six Patterns to Spread Your Social Innovation”
Al Etmanski er en erfaren social entreprenør, der siden fødslen af sin datter Liz, som har et handicap, har arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap verden over. Al Etmanski står bag mange innovationer, der har skabt fundamentale forandringer på handicapområdet – inklusiv en særlig opsparingsordning for mennesker med handicap, der har gjort det muligt at bryde mønsteret mellem handicap og fattigdom. Al Etmanskis arbejde og bøger fokuserer særligt på, hvordan magtstrukturer og kultur spiller ind i systeminnovation – og hvorfor lovgivning i sig selv ikke er tilstrækkeligt for at forandre systemer.

Alex Fox (UK)

Direktør for Shared Lives Plus og forfatter til bogen: “A New Health and Care System: Escaping the Invisible Asylum”.
Shared Lives Plus er en netværksbaseret indsats, der dækker store dele af Storbritannien, hvor familier åbner deres hjem og dagligdag op for både unge og ældre med behov for ekstra støtte i hverdagen. Alex Fox modtog i 2016 en OBE (Most Excellent Order of the British Empire) for sit arbejde med Shared Lives Plus, der eksemplificerer en nytænkende tilgang til systemer for pleje og omsorg. Gennem dette arbejde, og hans rolle som næstformand for ‘Think Local Act Personal’, fokuserer Alex Fox på hvad han kalder ‘The Paradox of Scale’ – hvordan man i større pleje og omsorgs-systemer kan bibeholde en ægte intim menneskelig kontakt. Alex Fox advokerer for, at det er muligt at skabe velfærdssystemer, der bygger på ægte menneskelige relationer.

Helene Bækmark

Tidligere kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, ophavskvinde til Fredericia-modellen og indehaver af Bblikk.
Helene Bækmark er kendt for sit progressive arbejde med velfærdsinnovation hvor ét af hendes mest markante tiltag var projektet ”Længst muligt i eget liv” i Fredericia Kommune – også kendt som Fredericia-modellen – der siden har ændret paradigmet for kommunal ældrepleje i Danmark. Foruden sin tidligere stilling som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune har Helene de seneste 10 år bestredet direktørstillinger for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked i Fredericia Kommune. I dag arbejder hun i egen konsulentvirksomhed, Bblikk.

Alex Sutton (UK)

Senior Grants Manager ved Paul Hamlyn Foundation.
Paul Hamlyn Foundation er een af de største selvstændige legatfonde i Storbrittanien. Alex Sutton arbejder med fondens “Shared Ground Fund”, der støtter indsatser rettet mod udfordringer på indvandrings- og integrationsområdet. Her arbejder Alex målrettet med at støtte indsatser og initiativer, der har et tydeligt systemisk sigte. På dagen vil han tale om vigtigheden af at udvikle interventioner på alle niveauer af et system, og dele hvad fonden har lært igennem deres systematiske arbejde med at bryde negative mønstre i det bredere system omkring indvandring.

Jennie Winhall (UK/DK)

Social innovationsleder i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.
Jennie Winhall er en førende tænker inden for systeminnovation. Her designer hun nye indsatser og interventioner, der kan forandre de omgivende systemer – eksempelvis udviklingen af ROCKWOOL Fondens beskæftigelsesindsats for unge, NExTWORK. Jennie har igennem mange år eksperimenteret med, hvordan interventioner kan påvirke hele systemer – tidligere gennem hendes arbejde i Participle, beskrevet i bogen “Radikal Hjælp” af Hilary Cottam, der lancerede en række nye indsatser i England baseret på visionen om et nyt ‘relationelt’ velfærdssystem.

Moderator: Charles Leadbeater (UK)

Innovationsekspert, forfatter og seniorrådgiver for ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.
Charles Leadbeater har været førende inden for innovation siden 1997, hvor han forfattede rapporten “The Rise of the Social Entrepreneur”. Han rådgiver i dag virksomheder, regeringer og byer over hele verden. Som forfatter er bogen “We Think: Mass Innovation Not Mass Production” blandt hans bedst sælgende, og millioner har set hans TED talks om uddannelse og ‘open innovation’. Charles er gæsteprofessor ved Institute of Innovation and Public Policy ved University College London og partner i systeminnovations-bureauet ALT/Now.

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed


Se Biografi og udgivelser