31.01.2016

Danske kvinder, som gifter sig med ikke-vestlige mænd, bliver hyppigt skilt

Efter 5 år er knap hver fjerde danske kvinde, som gifter sig med en ikke-vestlig mand, blevet skilt igen.

 

Blandt ægtepar, som består af en dansk kvinde og en ikke-vestlig mand, er 24 pct. skilt igen efter 5 år. Det er væsentlig mere end blandt par, hvor begge ægtefæller har dansk oprindelse. Her er andelen 7 pct. Det viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger skilsmissehyppigheden blandt par af dansk og ikke-vestlig oprindelse, som har været bosat i Danmark og er blevet gift i perioden 1990 til 2009.

 

Færre skilsmisser blandt par med samme etnicitet

Vi ved (fra tidligere undersøgelser), at indvandrerpar, som er gift, når de ankommer til Danmark, sjældent bliver skilt. Men undersøger man skilsmissemønsteret blandt indvandrere, som gifter sig i forbindelse med den enes eller begges ankomst til Danmark, er billedet mere blandet.

 

Capture

Blandt ikke-vestlige kvinder gift med en mand af dansk oprindelse, er 9 pct. skilt efter 5 år, mens, det som nævnt, er 24 pct. for danske kvinder gift med en ikke-vestlig mand.

 

Andengenerationsindvandrere bliver oftere skilt, når de gifter sig med en dansker 

Blandt indvandrere, hvor den ene er opvokset i Danmark (født i Danmark eller indvandret før 15-års alderen), og den anden kommer hertil senere, er andelen, som er skilt efter 5 år, lavere eller på linje med par, hvor begge har dansk oprindelse. Er begge af ikke-vestlig oprindelse, men opvokset i Danmark, er skilsmisseandelen højere (9 pct.) og højest (11 pct.) for de få andengenerationsindvandrere, som har giftet sig med en person af dansk oprindelse. Jo mere ”dansk” en ægtefælle, en andengenerationsindvandrer vælger, desto større er risikoen for at blive skilt.

 

Sociale forhold kan forklare en del af skilsmissemønsteret, men traditioner spiller også en rolle

Generelt bliver par med kortere uddannelse, lavere indkomster og høj arbejdsløshedsrisiko oftere skilt i Danmark. Det kan derfor forekomme overraskende, at der ikke er flere skilsmisser end tilfældet er blandt ægtefæller, hvor begge har indvandrerbaggrund og som netop ofte er dårligere stillet end andre. Den høje skilsmissetilbøjelighed blandt inter-etniske par – danskere gift med indvandrere – kan derimod ikke forklares alene med ringere sociale forhold. Her ser forskellen i familietraditioner og kønsroller ud til at være afgørende for, at ægteskabet ender med en skilsmisse.

 

Den samlede analyse af skilsmissemønsteret blandt ægtepar af dansk og ikke-vestlig oprindelse offentliggøres i Study Paper no. 109 Integration of ethnic minorities – do they divorce as natives do? Analysen er udarbejdet af seniorforskerne Marie Schultz-Nielsen og Jens Bonke, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed