27.08.2020

De skandinaviske lande bliver mere ens

Velfærdssamfundene i Norge, Sverige og Danmark er igennem de seneste 60 år blevet mere ens. Men én ting adskiller i stigende grad landene, nemlig indvandringspolitikken. Det viser en ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

I en ny bog, ”Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien”, fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sammenlignes den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige i de seneste 60 år, dvs. siden velfærdsstaten for alvor trådte i karakter. Analysen viser, at landene er meget ens, men det er også tydeligt, at de tre lande på enkelte områder er gået ret forskellige veje. Det gælder i særdeleshed i forhold til indvandring og integration, hvor Danmark adskiller sig ved en forholdsvis stram indvandrings- og integrationspolitik, mens Sverige har ført en langt mere liberal politik. Norge har her placeret sig i en midterposition.

Der er i det hele taget sket meget i de tre skandinaviske lande siden opbygningen af velfærdsstaten. I bogen ses der på, hvor ens og hvor forskellige de tre økonomier er i dag

Bogens hovedtemaer blev præsenteret på en online briefing den 1. september kl. 10 – 11.15 – se videoen herunder.

På briefingen fortalte forskningschef Jan Rose Skaksen om ligheder og uligheder i udviklingen i de tre lande, og et panel bestående af professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet, professor Grete Brochmann fra Oslos Universitet og professor Joakim Palme fra Uppsala Universitet gav deres bud på, hvor landene står i forhold til fremtidige udfordringer og behovet for reformer.

Moderator var Rolf Ejlertsen.

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed