23.03.2022

Der kan blive markant flere ældre danskere end forventet

Vi bliver muligvis langt flere ældre danskere i de kommende årtier end hidtil antaget.

Hvis danskerne fortsætter tendensen med at leve længere, er det sandsynligt, at vi bliver langt flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger viser. Allerede i 2050 kan der være 170.000 flere ældre over 65 år end ventet. Det anfører professorerne James W. Vaupel og Jes Søgaard samt adjunkterne Marie-Pier Bergeron Boucher og Ilya Kashnitskyi, alle fra Dansk Demografisk Forskningscenter (CPop) på SDU, i et kapitel i bogen ’Et aldrende Danmark’.

Over næsten to fulde århundreder har der internationalt været registreret en støt stigende levetid. Den danske befolknings middellevetid har i perioder været tæt på såkaldt ”bedste praksis”-middellevetider og i perioder lidt under, fordi dødeligheden i Danmark ikke er faldet i samme takt som dødeligheden i de lande, hvor middellevetiden er højest. Men hvis danskerne når op på siden af bedste praksis, hvilket ikke er utænkeligt, vil der blive markant flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger hidtil har vist, påpeger SDU-forskerne.

Siden de første målinger i 1840 og frem til i dag har vi set en stabil og lineær stigning i middellevetiden i de befolkninger, som fra 1840 til 2019 har haft den længste middellevetid – altså de såkaldte ”bedste praksis”-befolkninger. Dataene fremgår i figur 1.

Figur 1. Kvinder og mænds middellevetider fra 1840 til 2019: Bedste praksis med trend og dansk befolkning

Den lige linje gennem punkterne viser en lineær trend med en konstant årlig stigning i middellevetid på 0,24 år for kvinder og 0,22 år for mænd. Det er næsten tre måneders ekstra levetid om året for kvinder og godt to en halv måned om året for mænd. Hvert år i de seneste 180 år.

I de seneste 25 år har danskernes middellevetider ligget parallelforskudt til den bedste praksis, og det er ikke utænkeligt, at vi med tiden igen vil nærme os bedste praksis, ligesom det er set tidligere. Danske kvinders middellevetid var 42,4 år i 1840 og 83,6 år i 2020.

Catch-Up: 350.000 flere over 80 år i 2070

Danskerne bliver ældre fremover. Men hvor meget, vides ikke med sikkerhed. Der findes flere forskellige fremskrivningsmodeller. I figur 2 er angivet fremskrivningen for tre modeller.

Den grønne fremskrivningsmodel er den metode, som DREAM-gruppen og Danmarks Statistik bruger, og som er den officielle fremskrivningsmetode i Danmark. Den røde model kaldes CoDA og bygger på en kompensationsanalyse, der bruges til at forudsige de underliggende dødelighedsforandringer i befolkningen over aldre og tid. Den tredje (lilla) hedder Catch-Up. Den fremskriver restlevetiderne for danske ældre kvinder og mænd under den antagelse, at både kvinders og mænds restlevetider ved 65-årsalderen vil nå ’bedste praksis’-landenes dødelighed i år 2070, sådan som det faktisk skete i efterkrigsårene. Lidt populært kan man sige, at Catch-Up modellen fremskriver danskernes levetid, hvis vi over tid kommer til at leve lige så længe som japanerne.

Figur 2 viser, hvor mange ældre danskere vi bliver i 2070 i forhold til 2020, estimeret ud fra de tre fremskrivningsmodeller DREAM (grøn), CoDA (rød) og Catch-Up (lilla). Figuren viser i trin, år for år, aldersgrupper fra 65-årsalderen til 110-årsalderen (x-aksen), hvor mange flere danskere der vil være i 2070 (y-aksen) i de respektive aldersgrupper. Det fremgår, at faldende dødelighed fremover er det væsentligste parameter for et stigende antal ældre. Hvis vi bliver lige så gamle som japanerne, så bliver vi rigtigt mange danskere over 90 år i 2070.

Figur 2. Hvor mange flere ældre danskere er der i 2070 i forhold til i dag (2020) ved fire forskellige fremskrivningsmodeller?

I tabel 2.1 opgøres de konkrete forskelle mellem fremskrivningsmodellerne. I Catch-Up modellen bliver der 360.000 flere ældre danskere over 65 år i 2070, end man forventer i de nuværende officielle fremskrivninger (DREAM-modellen), og 350.000 flere ældre danskere over 80 år, end man forventer i de nuværende officielle fremskrivninger (DREAM-modellen).

Tabel 2.1. Forskel i antal danskere 65+ hhv. 80+ år i 2030, 2050 og 2070 i forhold til nu (2020). Mænd og kvinder tilsammen

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed