25.08.2020

Det er i stigende grad studenter med relativt lave karakterer, der bliver uddannet som lærere

Andelen af nyuddannede lærere med de dårligste gymnasiekarakterer er steget markant, mens andelen med de bedste karakterer fra deres gymnasieårgang er faldet over en 25-årig periode.


De gennemsnitlige gymnasiekarakterer for nyuddannede lærere er faldet støt fra starten af 1990’erne til 2018 (figur 1). I 1992 lå nyuddannede lærere i gennemsnit på den ca. 52. percentil af deres gymnasieårgang (dvs. lige over midten af alle karaktergennemsnit for årgangen). I 2018 var dette faldet til den 45. percentil (dvs. et stykke under midten af alle karaktergennemsnit for årgangen).

Andelen af lærere, som lå i de to midterste kvartiler, har været relativt stabil fra starten af 1990’erne til 2018. Derimod er andelen af en lærerårgang, som lå i den nederste kvartil i gymnasiet, steget fra ca. 20% til omkring 30%, hvorimod andelen, som var blandt den bedste fjerdedel i gymnasiet, er faldet fra ca. 20% til mindre end 15% (figur 1b).

Altså er der i de senere år blevet uddannet færre lærere, som var blandt de allerbedste i deres gymnasieårgang, og der er blevet uddannet flere lærere, som var blandt de mest fagligt udfordrede i deres gymnasieårgang.

Note: Figuren viser nyuddannede læreres placering i deres gymnasieårgang (defineret som karaktergennemsnit fra gymnasiet) på tværs af år for fuldførelse af læreruddannelsen.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed