18.06.2016

Efterværn for tidligere anbragte er ikke nogen entydig succes

Unge, tidligere anbragte har gavn af efterværn, men kun på den lange bane. På den korte og mellemlange bane fører efterværn tilsyneladende til mere kriminalitet og mere ledighed. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Analysen viser, at de, der har mulighed for at modtage efterværn, til de er fyldt 22 år, begår væsentligt mere kriminalitet fra starten til midten af 20’erne (godt 5 procentpoint mere), og at de oplever knap 10 procentpoint mere ledighed i midten af 20’erne. Omvendt har de en væsentligt højere indkomst i slutningen af tyverne. Her tjener de, der berøres af efterværnsparagraffen, cirka 25.000 kr. mere om året end de, som ikke berøres af denne.

PS_Kort nyt EFTERVÆRN boks_vers2

Forklaringerne på de fundne forskelle kan være mange, ikke mindst på grund af de modsatrettede kort- og langsigtede effekter. For eksempel ved vi, at unge, tidligere anbragte har langt dårligere forudsætninger end andre unge for at få en god start på voksenlivet; de er mindre tilbøjelige til at have afsluttet grundskolen, begår mere kriminalitet og er oftere blevet forældre i en ung alder. Når tidligere anbragte, som omfattes af efterværnsparagraffen, klarer sig bedre på længere sigt, end tidligere anbragte, som ikke omfattes af paragraffen, kan det derfor skyldes, at den hjælp, de modtager i form af efterværn, kompenserer for en række af disse dårlige forudsætninger.

Fra kvalitative studier ved vi dog også, at unge, tidligere anbragte, ofte er trætte af at være en del af systemet, og en eventuel fastholdelse i dette, f.eks. i form af efterværn, kan skabe øgede frustrationer og manglende tro på egne evner til at klare sig på egen hånd. Når tidligere anbragte, som omfattes af efterværnsparagraffen, er mere kriminelle og har højere ledighed på den korte og mellemlange bane, kan det derfor være et symptom på disse frustrationer og på den betydning, systemfastholdelsen har for deres selvværd.

RF_Efterværn_graf_1

 

 

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt bag udgivelsen. Både Kort Nyt og arbejdspapiret kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed