31.08.2020

Evaluering af undervisningsmaterialet Perspekt 2.0

nyhed

Den strukturerede trivselsindsats, Perspekt 2.0, er ikke lykkedes med at løfte elevernes sociale trivsel. Den sociale trivsel er hverken værre eller bedre i de klasser, som har brugt Perspekt 2.0 end i de klasser, der har fået den sædvanlige trivselsindsats på skolerne. Til gengæld er lærere og elever glade for Perspekt 2.0 og finder det relevant og meningsfuldt til at sætte struktur på en del af trivselsindsatsen. I lyset af den positive modtagelse kan det virke overraskende, at Perspekt 2.0 ikke har en effekt på social trivsel, og det understreger vigtigheden af at gå grundigt til værks, når man vil vide, om en indsats har effekt.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed viser, at den sociale trivsel generelt er høj i den danske folkeskole, og relativt få elever trives dårligt socialt. Men Perspekt 2.0 er som klassebaseret indsats heller ikke lykkedes med at løfte de elever, som trives dårligst. Vi mangler således viden om, hvad der skal til for løfte de elever, som trives dårligt i dag.

Læs mere om indsatsen og evalueringen her.

Forfattere