11.07.2019
Evalueringsøkonom til ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed
nyhed

Har du styr på økonometrien, er glad for Stata og dataarbejde, er god til at veksle og prioritere mellem projektstyring og fordybelse, nyder at arbejde interdisciplinært – og vil du være med til at skabe det absolut bedste evidensgrundlag for indsatser, der giver børn og unge gode forudsætninger for at indgå aktivt i uddannelse, job og fællesskaber? Så er her en spændende stilling til dig som evalueringsøkonom i vores interventionsenhed.

 

Om interventionsenheden

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har vi en ambition om at skabe vidensbaseret nytænkning. Vi arbejder i krydsfeltet mellem evidens og social innovation.

 

Dette kræver, at vi er et meget fagligt orienteret miljø. Vi arbejder i tværfaglige teams og alle leverer høj faglig kvalitet til de fastsatte deadlines. Du trives med at blive en del af et stærkt hold af sociale innovatører, servicedesignere, antropologer, økonomer, sociologer m.fl.

 

Sammen tager vi altid udgangspunkt i forskningsviden, når vi designer, udvikler, afprøver og evaluerer nye løsninger til væsentlige samfundsmæssige udfordringer. Vi har særligt fokus på børn og udsatte unges vej igennem uddannelse og videre i beskæftigelse. Læs mere om enheden og vores projekter her.

 

Stillingen som evalueringsøkonom

Alle vores effektevalueringer er baserede på randomiserede forsøg, og vi har altid eksterne forskere tilknyttet som evaluatorer. Du bliver en del af vores interne evalueringsteam og får ansvaret for en studentermedhjælper. Dit hovedansvar bliver i første omgang at designe kvantitative, randomiserede evalueringer på vores to indsatser, som søger at øge læring i skolen: Virksomhedspraktik for at fremme læring i skolen som er en indsats for elever i 8. klasse, og Lærings-Mindset som søger at styrke elevers læringsparathed gennem enkle psykologiske øvelser. Herudover skal du forvente også at bidrage til arbejdet på vores andre indsatser.

Arbejdet i det kvantitative team dækker over følgende opgaver, som du løbende vil blive ansvarlig for:

 • Projektstyring, herunder fx
  • Løbende dokumentation af beslutninger, styre tidsplaner og budgetter og sikre at milestones leveres til tiden
  • Udarbejdelse af kontrakter med eksterne forskere og implementeringspartnere
  • Arbejdsplaner og rollefordeling med resten af projektteam
 • Datahåndtering, herunder fx:
  • Registerdata hos Danmarks Statistik, indstillinger og opdatering af registre
  • Ansøgninger og tilladelser fra andre datakilder
  • Rensning og opsætning af relevante data til deskriptive analyser og evalueringer
  • Aftaler om videregivelse af data, databehandleraftaler, samtykkeerklæringer
  • Datasikkerhed
 • At udføre deskriptive dataanalyser på registerdata i Stata. Her er et par eksempler:
  • Prædiktere hvem som ikke består 9. klasse med regressionsanalyse og evt. machine learning algoritmer
  • Undersøge hvad de unge laver i årerne efter de er dumpet 9. klasse
  • Undersøge sammenhængen mellem trivsel og boglige resultater i folkeskolen
 • At designe kvantitative randomiserede evalueringer, herunder fx:
  • Løbende styrkeberegninger
  • Overvejelser omkring randomiseringsniveau, effektmål, compliance, attrition, mm.
  • Udvikle hvordan evalueringen kan fungere i implementeringskontekst med de praktiske udfordringer, der altid vil være
  • Udarbejde pre-analysis plan i samarbejde med eksterne forskere
 • At understøtte implementering af evaluering, herunder fx
  • Monitorering af fidelitet
  • Håndtering af praktiske udfordringer i implementeringen, typisk i samarbejde med implementeringspartner
 • Interdisciplinært samarbejde med antropologer, service designere, sociale innovatører, praktikere, herunder fx:
  • Indgå i og bidrage til kreativ proces i udvikling af indsatsdesign med indsigter fra kvantitative data
  • Overveje hvordan indsatsdesign påvirker evaluering i samspil med service designere
 • Kommunikation til både lægmand og på højt fagligt niveau, herunder fx
  • Evalueringsresultater i working paper udarbejdet i samarbejde med eksterne forskere
  • Et-sides fact sheets med let tilgængelig kommunikation af datagrundlag for indsats
  • Mundtligt oplæg for uddannelsesledere om betydningen af en randomiseret evaluering
  • Forklare deskriptiv statistik på en letforståelig måde for kolleger, samarbejdspartnere, journalister, mv.

Profil og kvalifikationer

 • Du har en ph.d.-grad i økonomi eller kvantitativ sociologi eller lignende kvalifikationer og har klaret dig godt på studiet, særligt i videregående mikroøkonometri.
 • Du har erfaring med dataanalyser på registerdata og er en dreven bruger af Stata for eksempel fra ph.d.-forløb og relevant (studie)job.
 • Du har kendskab til og evt. erfaring med randomiserede evalueringer
 • Du trives med at varetage koordineringsopgaver og dokumentationsopgaver på en arbejdsplads med en høj grad af skriftlighed og samtidig at fordybe dig i analyser
 • Du trives med at veksle mellem mange forskellige opgaver, er god til at prioritere din tid og opgaver efter behov og deadlines.
 • Du kan opbygge og varetage relationer til forskere i ind- og udland og samarbejde med disse om deskriptive analyser og evaluering. Du har evt. et forskernetværk som du kan trække på.
 • Det falder dig naturligt at være proaktiv, få nye idéer, ting til at ske og aktivt bidrage til at finde løsninger til de udfordringer, som hele tiden opstår når man skal lave evalueringer af sociale innovationer.
 • Du arbejder struktureret og systematisk og evner at fange de vigtige detaljer.
 • Du er nysgerrig af sind, glad for at arbejde interdisciplinært, og ønsker at specialisere dig i at lave randomiserede evalueringer af sociale innovationer.
 • Du har gode formidlingsevner og behersker dansk og engelsk på højt professionelt niveau i skrift og tale.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en projektansættelse på, i første omgang, 2 år med gode muligheder for at udvikle dig fagligt sammen med os. Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer. Arbejdsstedet er hos ROCKWOOL Fonden i hjertet af København. Der må forventes nogen rejseaktivitet i Danmark.

Om processen

Stillingen skal besættes gerne i løbet af september og senest 1. oktober. Send din ansøgning senest søndag den 11. august 2019. Ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis sendes pr. e-mail til kontakt@rfintervention.dk  Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Anna Folke Larsen på afl@rfintervention.dk eller 61661159.

Forfattere