23.10.2019

Få indsigt i fire af vores initiativer

nyhed

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, indsigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper.

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der potentielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering foreligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med RFI INDSIGT ønsker vi at dele den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser.

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har netop lanceret de første fire udgaver af RFI INDSIGT, hvor vi deler ud af den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser.

De fire initiativer, der er beskrevet i indsigtspapiret, handler om NExTWORK – en beskæftigelsesindsats for unge på kontanthjælp, om unge kvinders mentale helbred, om fastholdelse på erhvervsuddannelser, og om TipsByText – en forældrerettet indsats for at fremme tidlig sprogudvikling.

 

 

 

 

NExTWORK  – ny virksomhedsrettet  ungeindsats

 

 

I Danmark lever mere end 50.000 unge mennesker på kanten af samfundet uden uddannelse eller job og med stor risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 
I 2014 tog ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed derfor sammen med kommunale samarbejdspartnere initiativet til at designe, udvikle og afprøve en ny indsats til unge. NExTWORK-indsatsen har som målsætning at få ledige unge, der er blandt de mest sårbare i gruppen, startet og fastholdt i uddannelse eller job.
 
Et første skridt i udviklingen af NExTWORK var en række dybdegående interviews med unge, der stod uden uddannelse eller job og med et liv på offentlig forsørgelse. Indsatsen foregår i samarbejde med en række kommuner – det drejer sig om Roskilde, København, Sønderborg, Vejle og Horsens Kommune.

Læs mere om NExTWORK

 

Hvad ved vi om unge kvinders mentale helbred?

Mentale helbredsproblemer er i stigning – særligt blandt unge kvinder. Det er især tydeligt i surveys, som afdækker selvoplevet mentalt helbred. For eksempel beretter flere og flere unge kvinder i Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil om et dårligt mentalt helbred. ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er i den indledende og eksplorative fase, hvor vi afdækker viden, der kan pege på nye veje med det formål at forbedre særligt de unge kvinders mentale helbred. For hvad er op og ned i de mange fortællinger om unges dårlige, mentale helbred? Hvad afgør eller hindrer, at unge ender i mental mistrivsel? Og hvornår gør den mentale mistrivsel, at unge ender i langvarig udsathed?

 

Læs mere om unges mentale helbred

Hvordan gør vi det muligt for flere unge at gennemføre en erhvervsuddannelse?

Sammen med en række erhvervsskoler er vi i gang med at udvikle og afprøve en ny indsats, der kan få flere unge godt igennem en erhvervsuddannelse. Vores ønske er at effektevaluere indsatsen fra 2020 sammen med et større antal erhvervsskoler og dermed bidrage med ny viden om, hvad der virker, så flere unge kan gennemføre den erhvervsuddannelse, de starter på.
I 2017 havde næsten en tredjedel af 25-årige i Danmark ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
Hvordan sikrer man, at alle elever fra dag ét oplever, at de hører til på en erhvervsskole og bliver inviteret ind i det faglige fællesskab? Hvordan giver vi eleverne reelle og virkelighedsnære erfaringer med det fag, de er startet på? Kan disse erfaringer gøre de unge klogere på̊, hvilke muligheder faget rummer for dem? Vores fokus for denne rapport er ”elevernes stemme”.
 

Læs mere om erhvervsuddannelser

TipsByText – SMS’er for at fremme børns tidlige sprogudvikling

Hvordan hjælper man bedst sit barn med den sproglige udvikling i en travl hverdag? Der er mange krav til småbørnsforældre og ikke altid ro til at læse i bøger og tale om billeder. Med TipsByText afprøver vi, om man gennem tre ugentlige SMS’er med små tips, lege og idéer kan inspirere forældre til at sætte flere ord på dagligdagen og derigennem understøtte deres børns sprogudvikling. TipsByText tager afsæt i, at alle forældre vil det bedste for deres børn. Grundtanken i TipsByText er at forsøge at gøre det lettere for forældre at støtte deres børns sprog og løbende udvikling. I tæt samarbejde med en række kommuner – Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Langeland, Lejre og Middelfart – er vi ved at påbegynde en afprøvning og forskningsbaseret effektevaluering af TipsByText.

 

Læs mere om TipsByText

Forfattere