02.04.2022

Færre danskere finder sig en partner

Udbuddet af de mandlige singler, som kvinder vil have, matcher ikke efterspørgslen, viser en ny undersøgelse.


Det er blevet sværere for danskerne at finde sig en partner. For kvinders vedkommende afspejler udbuddet af mandlige singler i stigende grad ikke efterspørgslen, mens enlige mænd i stigende grad står over for et geografisk opdelt parforholdsmarked: Mens det i hovedstadsområdet er blevet nemmere for mænd end for kvinder at finde en partner, har mænd uden for hovedstadsområdet fået sværere ved at finde en partner. Disse forhold er tilsammen med til at forklare den kendsgerning, at flere danskere forbliver enlige. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med Stockholms Universitet.

Studiet har fulgt udviklingen i 25-45-årige mænds og kvinders partnerskabsmarkeder fra 1986 til 2018. Med partnerskabsmarked forstås udvalget af enlige af det modsatte køn inden for den region, folk bor i.

I perioden 1986-2018 er andelen af enlige i aldersgruppen steget, som også figur 1 viser. I 1986 var 16 procent af mændene og 12 procent af kvinderne mellem 25 og 45 år enlige. I 2020 var det 24 procent af mændene og 20 procent af kvinderne. Samtidig faldt andelen, der var gift, fra 65 procent af mændene og 68 procent af kvinderne i 1986 til 45 procent af mændene og 47 procent af kvinderne. Samtidig med at der er kommet flere enlige, lever flere og flere altså også i parforhold uden at være gift.

Figur 1. Flere singler og ugifte par over de seneste 33 år

 

Der findes ikke data på, hvad der kendetegner enliges partnerønsker. Forskerne har derfor antaget, at singler leder efter den samme type partner, som andre med tilsvarende karakteristika har fundet inden for de seneste fem år (se faktaboks).

I løbet af de 33 år, studiet undersøger, har singlekvinderne ændret, hvad de leder efter hos en mand, og det har gjort det sværere for dem at finde en partner. Singlemændene er i højere grad blevet ved med at lede efter de samme typer kvinder, men der er blevet færre enlige kvinder af de typer i de landsdele, hvor mændene bor. Undtagelsen er i hovedstadsområdet, hvor mændenes partnerskabsmarked er blevet forbedret over de seneste 33 år.

Mænd og kvinder, der har svært ved at finde en partner, har nogle træk til fælles, men adskiller sig også fra hinanden. Ældre og beskæftigede kvinder med højere indkomst og videregående uddannelse har sværere ved at finde en partner. For mændene er det også de ældre og dem, der er i beskæftigelse, der har det vanskeligst. Tidligere havde mænd med højere indkomst nemmere ved at finde den partner, de ledte efter, men i dag ser indkomst ikke ud til at betyde det store, efter man har taget højde for andre karakteristika, såsom uddannelse, beskæftigelse og etnisk baggrund. At både ældre mænd og kvinder på samme tid har sværere ved at finde en partner, skyldes, at de to grupper ikke nødvendigvis er ens på andre træk, leder efter de samme typer partnere eller bor de samme steder i landet.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed