23.05.2016

Fire ud af fem familiesammenførte til flygtninge er uden job i det femte år efter ankomsten

Familiesammenførte til flygtninge har gennem de seneste to årtier været den absolut sværeste gruppe at integrere på det danske arbejdsmarked. Femte år efter de er kommet til landet, er kun hver femte i job. Og når de har været her i 15 år, er det kun lykkedes for hver tredje at finde et arbejde.

 

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Analysen bygger på oplysninger om alle, der er kommet til landet og har fået opholdstilladelse i perioden 1997 til 2011. Det gælder, uanset hvilket opholdsgrundlag de har i Danmark – flygtninge, familiesammenførte, østarbejdere, studerende og andre. I alt er 180.000 i aldersintervallet 25-64 år blevet fulgt.

Figur 1: Beskæftigelsesfrekvens fordelt på opholdsgrundlag og -tid

Familiesammenførte_figur 1

Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistiks registre

Af figuren fremgår, hvor stor en andel af de nævnte grupper – hvor FS betyder familiesammenført – der er i beskæftigelse henholdsvis femte og 15. år efter, de kom til Danmark.

 

Det viser sig, som det fremgår af figur 1, at de familiesammenførte til flygtninge har en markant lavere beskæftigelse end alle andre familiesammenførte.

Femte år efter ankomsten er 22 pct. af de familiesammenførte til flygtninge i arbejde. For dem, der bliver familiesammenført til indvandrere og danskere, er tallet henholdsvis 49 pct. og 66 pct.

Ambitiøs sigtelinje

I forbindelse med oplægget til forårets trepartsforhandlinger, Samarbejde om bedre integration, opstillede regeringen en ’sigtelinje om, at hver anden nytilkommen flygtning skal være i beskæftigelse efter tre år.’

Det betyder, at det fremover skal gå markant anderledes for flygtninge i forhold til billedet de seneste årtier. For i forhold til beskæftigelse ligner flygtningene de mennesker, de senere bliver familiesammenført med. For nytilkomne flygtninge gælder, at 34 pct. er i job fem år efter ankomsten, en andel, der stiger til 37 pct. efter 15 år. Altså – i sammenligning med de familiesammenførte – noget bedre efter fem år, men stort set samme niveau efter 15 år.

”På baggrund af de tidligere erfaringer er det meget ambitiøst at sigte efter, at halvdelen skal være i beskæftigelse efter tre år.” siger Marie Louise Schultz-Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Det er i øvrigt næppe køn, som forklarer, at familiesammenførte til flygtninge har lavere beskæftigelse end andre familiesammenførte. Det gælder nemlig for alle familiesammenførte, at kvinderne er i overtal. Blandt familiesammenførte til flygtninge er kvindeandelen 67 pct., mens den er henholdsvis 71 pct. og 60 pct. blandt dem, der bliver familiesammenført til henholdsvis danskere og indvandrere.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed