13.11.2018

Flygtninge bliver boende i kommunen

Flygtninge bliver i meget stort omfang boende i den kommune, de boligplaceres i, især de første 3 år. Det viser en opgørelse blandt flygtninge ankommet 1999-2010.

De første tre år er andelen, som flytter fra kommunen, mellem 0 og 3 % halvårligt. Herefter sker der en brat stigning, idet over 8 % flytter i første halvår af det 4. år, hvorefter fraflytningsandelen falder igen. Udviklingen er vist i figur 1, hvor den orange linje angiver andelen, som fraflytter den oprindelige kommune, opgjort per halvår.

Den moderate fraflytningsrate i de første år betyder, at hele 89 % af flygtningene stadig bor i den oprindelige kommune efter 3 år, jf. den stiplede linje i figuren. Herefter falder andelen til 76 % efter 4 år, men selv efter 10 år er det stadig ca. halvdelen af flygtningene, som bor i den oprindelige kommune.

Når det især er i første halvår af det 4. år, at fraflytningen sker, skyldes det formodentlig, at integrationsprogrammet i perioden typisk tager 3 år og derfor netop er afsluttet. Når flygtninge med et ønske om at flytte fra den oprindelige kommune udskyder fraflytningen indtil efter afslutningen af det 3-årige integrationsprogram, kan det både skyldes, at man vil undgå at afbryde forløbet, og også, at man undgår risikoen for at miste sin introduktionsydelse, hvilket kan ske, hvis man flytter til en ny kommune i løbet af integrationsprogrammet.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed