13.11.2018
Flygtninge får en højere beskæftigelse, hvis de boligplaceres i en kommune med gunstige beskæftigelsesvilkår

Flygtninge, som boligplaceres i en kommune med en høj beskæftigelsesgrad, har også selv større chance for at komme i beskæftigelse. Mere præcist, så øges flygtninges beskæftigelseschance med 2 %, hvis den kommunale beskæftigelsesgrad er 1 % højere end i andre kommuner.

Det viser en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som omfatter de 18-59-årige flygtninge, som fik asyl fra 1999 til 2010. Fokus er på flygtninges beskæftigelsesniveau de første fire år i Danmark.

De nye resultater er i tråd med en tidligere undersøgelse baseret på flygtninge ankommet i perioden 1986-1998. Den nye undersøgelse er den første til at belyse effekter af flygtninges boligplacering efter 1998.

Frem til 2016 indgik hensyn til flygtningenes beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med boligplaceringen ikke af lovgivningen. Det er nu lavet om, og resultaterne fra denne undersøgelse understøtter, at det ud fra et beskæftigelsessynspunkt forekommer fornuftigt.

Flygtninges boligplacering i kommuner

Kommunerne har siden 1999 haft ansvaret for såvel integrationsprogram som for boligplacering af flygtninge. Hvor mange flygtninge der ventes i det kommende år, skønnes af Udlændingestyrelsen. Fordelingen af de nyankomne flygtninge, kommunerne imellem, sker på baggrund af et kvotesystem baseret på kommunernes befolkningstal og etniske sammensætning.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed


Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld