13.11.2018

Flygtninge får en højere beskæftigelse, hvis de boligplaceres i en kommune med gunstige beskæftigelsesvilkår

Flygtninge, som boligplaceres i en kommune med en høj beskæftigelsesgrad, har også selv større chance for at komme i beskæftigelse. Mere præcist, så øges flygtninges beskæftigelseschance med 2 %, hvis den kommunale beskæftigelsesgrad er 1 % højere end i andre kommuner.

Det viser en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som omfatter de 18-59-årige flygtninge, som fik asyl fra 1999 til 2010. Fokus er på flygtninges beskæftigelsesniveau de første fire år i Danmark.

De nye resultater er i tråd med en tidligere undersøgelse baseret på flygtninge ankommet i perioden 1986-1998. Den nye undersøgelse er den første til at belyse effekter af flygtninges boligplacering efter 1998.

Frem til 2016 indgik hensyn til flygtningenes beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med boligplaceringen ikke af lovgivningen. Det er nu lavet om, og resultaterne fra denne undersøgelse understøtter, at det ud fra et beskæftigelsessynspunkt forekommer fornuftigt.

Flygtninges boligplacering i kommuner

Kommunerne har siden 1999 haft ansvaret for såvel integrationsprogram som for boligplacering af flygtninge. Hvor mange flygtninge der ventes i det kommende år, skønnes af Udlændingestyrelsen. Fordelingen af de nyankomne flygtninge, kommunerne imellem, sker på baggrund af et kvotesystem baseret på kommunernes befolkningstal og etniske sammensætning.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed