25.04.2017

Fokus på frafald

nyhed

Torsdag i sidste uge havde ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed inviteret landets erhvervsskoler til et såkaldt hackathon. Baggrunden var, at erhvervsskolerne er den ungdomsuddannelse, som har den laveste gennemførelsesprocent. Kun cirka 50 procent af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for deres fag..

Et hackathon samler personer med forskellige baggrunde og kompetencer om ét fælles mål, og på dette hackathon mødtes repræsentanter fra erhvervsskoler med innovative personer fra andre brancher og medarbejdere fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed for sammen at udvikle en række bud på, hvordan man som erhvervsskole kan øge elevernes gennemførelsesprocent.

Dagen forløb med skiftevis oplæg og gruppearbejde, hvor deltagerne blandt andet skulle udpege centrale problemstillinger og handlemønstre hos de unge, som falder fra en erhvervsuddannelse. I forlængelse heraf vurderede deltagerne, hvilke adfærdsændringer det er relevant at fremme for at understøtte, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. På den bagrund udarbejdede deltagerne konkrete fastholdelsesindsatser, som kan implementeres på erhvervsskolerne. Undervejs blev deltagerne præsenteret for forskning om centrale problemstillinger i relation til frafald på erhvervsskoler, ligesom ROCKWOOL Fonden præsenterede en række virkningsfulde fastholdelsesindsatser til inspiration for gruppernes drøftelser af nye løsninger.

En af dem, der havde taget imod invitationen, var uddannelseschef Michael Dyrehave fra Selandia i Slagelse, hvor de altid er på udkig efter inspiration til, hvordan de kan få flere elever til at gennemføre en uddannelse:

– Vi er rigtig glade for de elever, vi har. De er ofte både motiverede og dygtige, men af og til løber de ind i udfordringer, der gør, at de bliver frafaldstruede. Vi deltager i dag, fordi vi håber på at få noget inspiration til, hvordan vi kan hjælpe de unge mennesker, så de ikke dropper ud af uddannelsen, men i stedet ser uddannelsen og skolen som en del af løsningen og vejen frem.

 

RF20042017-Hackathon_billede

Uddannelseschef Michael Dyrehave fra Selandia i Slagelse. Foto: Stig Stasig.

– Allerede i dag er der mangel på faglærte, og har vi ikke kvalificeret arbejdskraft, er det svært at tiltrække arbejdspladser. Vi ser ligefrem, at arbejdspladser flytter på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Faktisk har vi ikke problemer med at skaffe praktikpladser, som man ser det andre steder. Vi har tværtimod svært ved at skaffe kvalificerede unge. Og netop derfor er det så vigtigt at holde på dem, vi har. Det giver både mening ud fra et menneskeligt og samfundsøkonomisk perspektiv, siger Michael Dyrehave.

Han fandt især det høje tempo på hackaton’et inspirerende:

– Vi nåede at blive præsenteret for mange forskellige problematikker og indfaldsvinkler. Der var flere nye ideer, hvoraf nogen af dem ligger lige til højrebenet, men der var selvfølgelig også en del jeg genkender fra min hverdag.

En anden deltager var afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen i Valby i København, Mette Sun Nygaard, der havde tilmeldt sig arrangementet, fordi hun oplever frafald på erhvervsskolerne som et lidt underbelyst område, som sjældent er genstand for kurser eller konferencer. Hun hæftede sig også ved det komprimerede program:

– Men jeg kunne godt lide, at det var meget handlingsorienteret, for der kan være en tendens til at meget bliver ved snakken i min hverdag. Og så synes jeg, at det var meget sundt at lave den øvelse, der hedder ”at tænke inden for rammen”. Meget ofte taler vi om, hvad vi kunne gøre, hvis vi havde haft lidt flere ressourcer, men det er som regel noget mere interessant at tale om, hvad man kan gøre med det man allerede har, siger hun.

 

RF20042017-296-Hackathon_billede

Afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen i Valby i København, Mette Sun Nygaard. Foto: Stig Stasig.

Programleder Pernille Brems fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, som har været med til at arrangere hackaton’et var meget tilfreds med forløbet af dagen, hvor der både blev erfaringsudvekslet og udviklet en række spændende nye idéer til, hvordan erhvervsskolerne kan arbejde med at fastholde flere elever.

– Hackaton’et var en unik mulighed for at udvikle nye fastholdelsesidéer, der både bygger på forskning og faglig og praktisk viden fra forskellige erhvervsskoler.  Nu vil vi opsamle de centrale drøftelser og idéer fra dagen og give dem tilbage til deltagerne, så de kan arbejde videre med idéerne i deres daglige arbejde. Vi vil i løbet af det næste år videreudvikle og prototypeafprøve en eller to konkrete fastholdelsesindsatser i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler. Herefter er det vores ambition at gennemføre en effektevaluering af de fastholdelsesindsatser, der udvikles, for der er meget begrænset viden i Danmark om, hvilke fastholdelsestiltag der virker, siger hun.

 


 

Hvad er et hackathon?

Et hackathon samler personer med forskellige baggrunde og kompetencer om ét fælles mål: At udvikle nye løsninger på en kompleks problemstilling. Formålet med et hackathon er sjældent at producere færdige produkter, men at få skabt idéer og grundlag for en senere indsats- eller produktudvikling. Som afrunding på et hackathon deler grupperne deres bud, så alle deltagere kan tage hjem med konkrete ideer i kufferten. Et hackathon er mest kendt inden for it-udvikling, men er et velegnet format til at løse komplekse problemstillinger på andre områder. Hacking er ganske enkelt kreativ problemløsning, hvad enten det foregår med eller uden teknologi.


 

Forfattere