19.11.2019

For tidligt fødte bliver stadigt mere levedygtige

Det er velkendt, at børn med lav fødselsvægt er mere udsatte end børn med normal fødselsvægt.

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser da også, at lavere fødselsvægt på grund af tidlig fødsel i sig selv øger risikoen for børnedødelighed og blivende handicap. Imidlertid er effekterne små, og de er mindre i dag end tidligere.

Undersøgelsen har belyst sammenhængen mellem fødselsvægt, og hvordan det går børnene senere i livet – både når det handler om helbred, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og kriminalitet.

Resultaterne viser, at en lav fødselsvægt øger dødeligheden i 1-års alderen, ligesom risikoen for alvorlige handicap som mental retardering, spastisk lammelse, synshandicap og nedsat hørelse øges. Der er dog som helhed tale om meget sjældne hændelser. Effekterne er især markante, når fødselsvægten er meget lav, fx under 1500 g. Den gennemsnitlige fødselsvægt er ca. 3500 g.

Note. Tidligere årgange er 1981- 1995, dog 1981-1991 for mental retardering. Spastisk lammelse mv. omfatter spastisk lammelse, synshandicap eller nedsat hørelse (konstateret inden 2 år). Mental retardering er konstateret inden 10 år. Senere årgange er 1996-2013 for 1-års-dødelighed, 1996-2011 for spastisk lammelse mv. og 1992-2003 for mental retardering.

For dem, der blev født i 1981-1995, betød et fald i fødselsvægt på 10% en stigning i dødeligheden inden for et år på i gennemsnit ca. 0,38 procentpoint (dvs. knap 4 børn pr. 1000 nyfødte). For dem, der blev født i 1996- 2013, var effekten kun ca. 0,05 procentpoint. Relativt set er der også tale om et stort fald i betydningen af fødselsvægt, idet den gennemsnitlige spædbørnsdødelighed var henholdsvis 0,62% og 0,32% i de to perioder.

For dem, der blev født i 1981-1995, førte et fald i fødselsvægt på 10% til en stigning i risikoen for spastisk lammelse, synshandicap eller nedsat hørelse (konstateret inden 2 år) på ca. 0,13 procentpoint. For dem, der blev født i 1996-2011, var effekten omtrent den samme (0,12 procentpoint). Den gennemsnitlige risiko for disse diagnoser var ca. 0,25% i begge perioder.

For fødselsårgangene 1981-1991 betød et fald i fødselsvægt på 10% en stigning i risikoen for mental retardering (konstateret inden 10 år) på 0,15 procentpoint. For årgangene 1992-2003 var effekten kun 0,04 procentpoint og ikke signifikant forskellig fra nul. Den gennemsnitlige risiko var hhv. 0,45% og 0,58% i de to perioder.

De mindre effekter på dødelighed og mental retardering for de senere årgange kan især tilskrives den mere effektive medicinske behandling af tidligt fødte børn.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed