12.12.2015

Halvdelen af alle helt nye job skabes af gamle virksomheder

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på et nyt studie, Beskæftigelseseffekter af iværksætteri, som er gennemført af Johan Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen i samarbejde med Rockwool
Fondens Forskningsenhed.

Helt nye job, der popper op i økonomien uden at være en erstatning for noget som helst, skabes i lige høj grad af iværksættere og veletablerede virksomheder.

Helt nye job

Helt nye job skabes i lige stor grad i eksisterende som i iværksætter-virksomheder.

Det viser studiet af udviklingen i danske private arbejdspladser i perioden 2002 til 2007.

De nye job, der er tale om, er job, som ikke har eksisteret i økonomien før. Den type job har etablerede virksomheder skabt 150.000 af i løbet af perioden, mens iværksættere samtidig skabte 140.000.

Godt 8.000 job-klynger
Det særlige ved netop dette studie er den præcise definition af et helt nyt job. Det er nemlig ikke bare et andet job. Forklaringen er som følger: Når fødevarevirksomhed X i Nordjylland nedlægger ti job, og nabovirksomheden Y fra samme branche opretter ti, så tæller disse ikke med. Der er skabt nul helt nye job. De er nemlig ikke nye, men er blot flyttet, sådan som det hele tiden sker i en økonomi, hvor noget bevæger sig op, mens andet bevæger sig ned.

Kravet til nyt job er stramt. For at det bliver regnet som nyt, skal det være skabt inden for samme region, branche og uddannelseskategori. Da der er fem regioner, 233 brancher og syv uddannelseskategorier, deler studiet reelt den danske økonomi op i mere end 8.000 lokale arbejdsmarkeder eller job-klynger, som de bliver kaldt.

For hver af disse job-klynger er det undersøgt, hvor mange nye job der er skabt i perioden. Det tæller fx for fem nye job, hvis der på virksomhed X og Y i samme region og branche tilsammen er skabt fem ekstra ufaglærte job.

Hvis der på samme måde skulle være et minus på jobkontoen i en klynge, så yder klyngen et bidrag på nul. Ingen helt nye job i denne klynge.

Det betyder, at de målte helt nye job hverken er et udtryk for brutto- (alle oprettede job overalt) eller nettobevægelser (alle oprettede job minus alle nedlagte job overalt). Det er noget andet, nemlig alene klynger med plus lagt sammen.

Især højtuddannede
Der tegner sig et interessant billede, hvis man fordeler jobbene bag figuren ovenfor på uddannelseskategorier, jf. figuren nedenfor.

Job2

De etablerede virksomheder er i højere grad end iværksætterne i stand til at skabe helt nye job til mennesker med videregående uddannelser.

Det viser sig nemlig, at både etablerede virksomheder og iværksættere er i stand til at skabe job inden for alle uddannelsesniveauer. Der er dog en markant forskel på de to slags virksomheder. De etablerede er en del bedre end iværksætterne til at skabe helt nye job til dem, der har videregående uddannelser.

Det gælder i særlig grad i forhold til lange videregående uddannelser. Her har de etablerede virksomheder skabt i underkanten af 20.000 nye job i perioden modsat iværksætterne, der har givet plads til 11.000 akademikerjob i samme periode.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed