17.03.2022

Hvad har vi lært af seneste 40 års integrationspolitik?

Flere lovændringer skabte øget integration, men andre forværrede flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet


Håndteringen af områder som bosætning, jobtræning, sprogkundskaber, sociale ydelser og krav til permanent ophold har stor indflydelse på vellykket integration, fastslår nyt studie, der også konkluderer, at nogle lovændringer har forværret integrationen.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og forskere fra University College London har gennemgået dansk integrationspolitik de seneste 40 år. Formålet har været at opsummere vores viden om, hvilken integrationspolitik, der gavner beskæftigelsen for flygtninge, der er kommet til Danmark.

Reducerede sociale ydelser og tidlig praktik hjælper flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet, men har utilsigtede konsekvenser

To integrationspolitiske tiltag har øget overgangen til beskæftigelse for flygtninge. Det gælder dels lavere sociale ydelser, som er indført i flere omgange, og dels et øget fokus på tidlige praktikforløb i integrationsprogrammet.

Hverken reducerede sociale ydelser eller tidlig praktik ser dog ud til at løfte beskæftigelsesniveauet for den enkelte flygtning på længere sigt, og der er også andre negative konsekvenser. De lavere sociale ydelser har især negative konsekvenser for kvinder og børn, mens den tidlige praktik reducerer deltagelsen i danskuddannelse og tilegnelsen af det danske sprog.

Målrettet bosætning og danskuddannelser øger flygtninges løn og beskæftigelse efter mange år i Danmark

To integrationspolitiske tiltag ser ud til at have en mere langvarig effekt på flygtningenes beskæftigelse. Beskæftigelsen øges markant, når flygtninge boligplaceres i lokalområder med gode beskæftigelsesmuligheder og tilstedeværelse af egne landsmænd. Det har derfor haft negative konsekvenser, at Danmark siden 1986 har spredt flygtninge blandt alle kommuner. Danmark har ligeledes siden 1986 tilbudt danskundervisning til alle udlændinge og danskuddannelsen blev forlænget i 1999. Danskuddannelsen har haft gavnlige effekter for flygtninges lønniveau på lang sigt, fordi de sproglige kompetencer øger muligheden for uddannelse og jobavancement.

Stramningerne af krav til permanent ophold kan modvirke integrationen for de svageste grupper

Kravene til at opnå permanent ophold er strammet af flere omgange med henblik på at motivere flere til integration. De stramme krav til både danskuddannelse og beskæftigelse har sænket beskæftigelsen for flygtninge med en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed