07.01.2020

Hver 10. udsættes for vold eller trusler på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen er væsentlig mere almindeligt end vold i samfundet generelt. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Her har man blandt 18-62-årige undersøgt omfanget af personer i arbejde, der har været udsat for fysisk vold eller har modtaget trusler om vold – eller begge dele – inden for de seneste år.

Resultatet er vist i figur 1. I alt svarer næsten 11 procent, at de har været udsat for enten vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Knap 6 procent har været udsat for fysisk vold, og knap 9 procent har været udsat for trusler. 4 procent har været udsat for både vold og trusler. Vold i samfundet generelt ligger ifølge de såkaldte offerundersøgelser på mellem 1 og 2 procent.

Figur 1. Udsathed for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen i Danmark.

Forskningsenheden peger dog på, at den vold, der forekommer på arbejdspladserne, formentlig tilhører den mildere form. For eksempel bliver ganske få tilfælde politianmeldt, ligesom forskerne bag studiet kun har kunnet registrere få af tilfældene på landets skadestuer.

I næsten alle tilfælde er det patienter, klienter, elever eller kunder, der står bag volden og truslerne.

Selv mild vold og trusler om vold kan imidlertid have betydelige konsekvenser for ofrene. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har sammenlignet brugen af sygedagpenge mellem dem, der har været udsat for vold eller trusler om vold, og dem, der ikke har. Resultatet, som er afbildet i figur 2, viser tydelige forskelle i de to gruppers brug af sygedagpenge. I den periode, hvor volden finder sted, og i tiden efter stiger brugen af sygedagpenge markant. I løbet af hvert kvartal efter voldsepisoden modtog omkring 3,8 procent af personerne, som blev udsat for vold og trusler, på et tidspunkt sygedagpenge. Tallet for de ikke-udsatte ligger på 2,4 procent.

Allerede i perioden før volden er der en forskel blandt grupperne. Det skyldes formentlig, at personer, der ender med at blive udsat for vold, allerede i udgangspunktet arbejder i mere risikofyldte funktioner.

Over de to år, som opfølgningsperioden efter voldsepisoden varer, er der tale om en stigning på 36 procent i forhold til den generelle brug af sygedagpenge. Og dette er vel at mærke, efter at der er taget højde for baggrundsfaktorer og for forskellen i sygedagpenge før voldsepisoden.

Figur 2. Udviklingen i procentdelen, der modtager sygedagpenge før og efter interviewperioden, opdelt efter, om man har været udsat for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed