19.04.2022

Hverken mere eller mindre sort arbejde i coronaens første år

Coronapandemien har ikke haft indflydelse på omfanget af sort arbejde i Danmark. Det fremgår i hvert fald, når man spørger danskerne selv, viser ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds nyeste undersøgelse af sort arbejde fra 2020.


Da coronapandemien og en efterfølgende nedlukning af samfundet ramte Danmark i det tidlige forår 2020, var det med hjemsendelser og i visse tilfælde fyringer til følge. Det kunne derfor være nærliggende at tro, at også det sorte arbejdsmarked var blevet påvirket. Det lader imidlertid ikke til at være tilfældet for andelen af danskerne, der har arbejdet sort, viser undersøgelsen. Godt 95 procent af de adspurgte danskere svarer, at de hverken har arbejdet mere eller mindre sort under pandemien. De resterende knap 5 procent, som har ændret deres sorte arbejdsudbud, er fordelt over 3,4 procentpoint, der har arbejdet mindre sort, end de ellers ville have gjort, og 1,5 procentpoint, der har arbejdet mere sort.

Der er altså lidt flere, som har arbejdet mindre sort end mere under coronapandemien i 2020. Det er dog ikke nok til at udmønte sig i en ændring af den samlede andel af danskere, som har arbejdet sort. I en analyse fra 2018 fandt ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, at 19,8 procent af danskerne havde arbejdet sort i løbet af 2017. Den nyeste undersøgelse finder nøjagtigt den samme sorte deltagelsesfrekvens, nemlig 19,8 procent.

Et lignende billede dannes, når man ser på den tid, danskerne i gennemsnit bruger på det sorte arbejdsmarked. Blandt de danskere, der har arbejdet sort, er længden af den sorte arbejdsuge faldet med 15 minutter, men faldet ligger indenfor den statistiske usikkerhed og er ikke signifikant. Undersøgelsen i 2020 fandt en gennemsnitlig sort arbejdsuge på 2 timer og 32 minutter, mens den i 2017 var 2 timer og 47 minutter.

Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 2.400 danskere, der i november og december 2020 blev spurgt ind til deres formelle arbejdsmarkedstilknytning såvel som deres udbud af sort arbejde det forgangne år.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed