01.11.2016

Ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som voksne, er også en udgift for det offentlige

Den alder indvandrere har, når de kommer til Danmark, har stor betydning for, hvor meget de skal bidrage til de offentlige kasser for ikke at belaste de offentlige finanser.

Mange indvandrere kommer først til Danmark som voksne, hvor dei hvert fald i princippeter klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Og de har, i modsætning til jævnaldrende danskere, ikke haft noget forbrug af offentlige velfærdsydelser som børn.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en ny analyse set på, hvad alder ved ankomst til Danmark betyder for indvandrernes bidrag til de offentlige finanser. Analysen indgår i bogen Hvad ved vi om indvandring og integration?

Analysen viser, at ikke-vestlige indvandrere, der fx kommer til Danmark som 30-årige, kan have en beskæftigelse, som er en del lavere end den typiske danskers, uden at det belaster de offentlige finanser. Det viser sig dog også, at disse indvandreres faktiske beskæftigelse reelt er mindre end dette lempeligere krav til beskæftigelsen, jf. figur 1.

Omkring to ud af tre ikke-vestlige indvandrere kommer hertil i 20-35-årsalderen. Af den grund  er kravet, med de givne forudsætninger, at omkring 65 pct. af indvandrerne i aldersgruppen 30-64 år skal være i beskæftigelse, for at de ikke giver et samlet minus i forhold til de offentlige finanser.

Det er betydeligt mindre, end det krav der stilles til etniske danskerepå ca. 82 pct.da de har et offentligt forbrug i Danmark som børn.

Figur 1: Krav til beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som 30-årige og faktisk beskæftigelse

NB_Okt_2016_figur 1 inkl tekst

Kilde: Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gyldendal 2016.

Af figuren fremgår, hvilken beskæftigelse indvandrere skal have for at være finanspolitisk neutrale, givet de alle kom hertil som 30-årige. Selv ikke med denne forudsætning er den faktiske beskæftigelse tilstrækkelig til at skabe plus på de offentlige finanser.

 

Vestlige indvandrere giver overskud

Beregningerne er foretaget ved hjælp af DREAM-modellen, der typisk anvendes til at beregne langsigtede strukturelle ændringer i den økonomiske politik. Samme model er brugt til at gennemføre tilsvarende beregninger for vestlige indvandrere, der kommer til landet som 30-årige.

I modsætning til de ikke-vestlige, hvor kravet var 65 pct. i beskæftigelse, så er de vestlige indvandrere finanspolitisk neutrale ved en beskæftigelsesfrekvens på i gennemsnit ca. 55 pct.

Forklaringen på den forskel er, at vestlige indvandrere, sammenlignet med ikke-vestlige, typisk har job, hvor de tjener en højere lønhvorfor de betaler mere i skat.

Som det fremgår af figur 2, bidrager både mænd og kvinder, som er indvandret fra vestlige lande, i hele aldersspændet fra 30 til 60 år til de offentlige finanser.

For danskere er det generelle billede,  at vi som børn og ældre er en udgift for velfærdssamfundet.

I gennemsnit koster et barn det offentlige 160.000 kr. om året. De penge går især til vuggestuer, børnehaver, skoler og børnecheck. Når børn bliver unge forbruger de fortsat flere ydelser, end de betalerfx til uddannelse, sundhed og overførselsindkomsterog først som 24-årige skabes der en balance.

Efterhånden, som vi bliver ældre, øges overskuddet på den enkelte. Det når sit maksimum i midten af 40’erne på ca. 190.000 kr. om året. Herefter daler det efterhånden, som flere bliver syge og forlader arbejdsmarkedet. I alderen 76 år er vi igen finanspolitisk neutrale, hvorefter vi igen koster det offentlige penge.

 

Figur 2: Vestlige indvandrere – krav til beskæftigelse og faktisk beskæftigelse

NB_Okt_2016_figur 2 inkl tekst

Kilde: Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gyldendal 2016.

Af figuren fremgår, at vestlige indvandrere, der kommer hertil som 30-årige, skal have en beskæftigelsesfrekvens på omkring 55 for at være finanspolitisk neutrale. Både mænd og kvinder ligger på den positive side af denne grænse, til de fylder 60 år.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed