09.01.2016

Lavere kriminalitet og mindre selvskadende adfærd umiddelbart efter indlæggelse

Når nye patienter indlægges, falder deres kriminalitet og risiko for at blive behandlet for selvskadende adfærd inden for det næste år. Det konkluderer en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Resultaterne viser, at for hver 100 patienter, der indlægges første gang, de kontakter det psykiatriske system, begås der i gennemsnit 14 færre kriminelle gerninger inden for de efterfølgende 12 måneder. Samtidig har patienterne de første seks måneder efter indlæggelse også 1-2,5 procentpoint lavere risiko for at blive indlagt på somatiske hospitalsafdelinger på grund af pådragne læsioner.

 

Pacificering modvirker kriminalitet
Den lavere kriminalitet som følge af indlæggelse skyldes en reduktion under selve indlæggelsen og ikke ændret adfærd efter udskrivelse. Når der ses bort fra indlæggelsesperioden og kun fokuseres på indlagte patienters kriminalitet fra den dag, de forlader hospitalet, er der ingen forskel i kriminaliteten hos indlagte og ikke indlagte personer.

 

Figuren nedenfor viser forskelle på, hvordan en indlæggelse påvirker kriminalitet i henholdsvis de første 12 måneder efter en indlæggelse og 12 måneder efter en udskrivelse. Her ses der en stor reduktion i kriminalitet, når selve indlæggelsen medregnes, men ingen forskel i kriminalitet mellem de to grupper fra udskrivelsen og det efterfølgende år.

 

Effekten størst for de sværeste tilfælde
Analysen undersøger også, om der er forskelle på effekten af indlæggelse, afhængigt af hvor svære symptomer patienterne har, når de opsøger en psykiatrisk afdeling. Det er specielt mandlige patienter og patienter med sværere symptomer, som får sænket deres kriminalitet ved at blive indlagt.

 

Mindre risiko for selvskadende adfærd—også efter udskrivelse
Det er ikke kun risikoen for at begå kriminalitet, der sænkes i perioden efter en indlæggelse. Patienter er også mindre tilbøjelige til at dukke op på skadestuen eller hospitalet med læsioner de efterfølgende seks måneder efter en indlæggelse.

 

Samtidig er patienterne med de sværeste symptomer også mindre tilbøjelige til at blive behandlet eller indlagt på grund af forgiftning eller overdoser. Effekten af indlæggelse på forgiftningsrisiko for de sværeste patienter er til stede for samtlige tre år, patienterne følges efter deres første kontakt.

 

Effekten af indlæggelse på antallet af kriminelle gerninger per 100 indlagte tolv måneder efter dagen for henholdsvis indlæggelse og udskrivelse.

1

Begge resultater tager højde for, at det ikke er tilfældigt, hvorvidt en person bliver indlagt eller ej. For hver 100 ekstra, der indlægges, er der en reduktion på 14 gerninger målt 12 måneder senere. Reduktionen finder kun sted i den periode, hvor patienterne er indlagt.

Note: Søljen for effekten målt fra indlæggelsesdagen er statistisk signifikant forskellig fra 0 på et 10 pct. niveau. Søljen for effekten målt fra udskrivelsesdagen er ikke signifikant forskellig fra 0.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

 

Forfattere

Rasmus Landersø
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed