26.06.2019

Indvandring og integration – udfordringer og muligheder

nyhed

Den 14. maj blev ROCKWOOL Fondens årlige konference afholdt – denne gang med fokus på betydningen af indvandring og af integrationspolitik i Danmark såvel som i Europa.

På konferencen præsenterede vicegeneraldirektør i Europa-Kommissionens afdeling for migration og indre anliggender, Simon Mordue, og professor Christian Dustmann fra University College London et europæisk perspektiv.

Derefter præsenterede forskere fra ROCKWOOL Fonden deres seneste forskning om konsekvenserne af flygtninges opholdstid i asylsystemet, om effekten af den nye integrationsindsats, om den langsigtede arbejdsmarkedsdeltagelse for indvandrere med forskelligt opholdsgrundlag og de afledte økonomiske konsekvenser af indvandring.

Efter disse præsentationer fulgte en paneldebat ved adm. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst, ærespræsident i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm og adm. direktør for BL – Danmarks Almene Boliger Bent Madsen om, hvordan vi bedst indretter indvandrings- og integrationspolitikken, så den både tager højde for vores humanitære medansvar og vores behov for at sikre en bæredygtig velfærdsstat.

 

Hør podcasts om den forskning, der blev præsenteret

1. Integration: Ventetid i asylcentre, job og uddannelse

2. Integration: Indvandringens betydning for konjunkturerne

3. Integration: Professor Dustmann om integration i EU, udfordringer og fordele

Abonner på vores podcast i Itunes eller i din foretrukne podcast-app.

Slides fra dagen findes her: Slides til RFF konference maj 2019

Forfattere