17.01.2018

Invitation til pressemøde

nyhed

I uddannelsespolitikken et det et tilbagevendende spørgsmål, om vi som samfund investerer nok i uddannelse – eller om vi tværtimod overuddanner de unge?

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer nu ny forskning i emnet ved bogen Afkast af uddannelse. Det samfundsmæssige og individuelle rationale. Resultaterne præsenteres på et pressemøde:

Torsdag den 1. februar kl. 10

Moltkes Palæ

Dronningens Tværgade 2

1302 København K

Bogen er skrevet af en række førende økonomer, herunder professorerne Torben M. Andersen, Jakob Roland Munch og Anders Sørensen og  er redigeret af forskningschef Jan Rose Skaksen.

Eksempler på spørgsmål, der behandles i bogen, er:

  1. Hvad er det økonomiske afkast af forskellige uddannelser?
  2. Er der uddannelser, hvor den personlige nytte (forbrugsværdien) af uddannelse er særlig højt – og er det et problem?
  3. Er der fag inden for uddannelser, der er særlig vigtige for, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet?
  4. Hvis der uddannes flere ingeniører og færre humanister – hvordan påvirker det fx BNP, eksporten mm.?
  5. Hvad er tabet ved overuddannelse på det danske arbejdsmarked?

På pressemødet vil de væsentligste resultater blive præsenteret, og herefter vil de blive diskuteret af et panel bestående af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, underdirektør i DI, Charlotte Rønhof, og rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen. Moderator er Niels Krause-Kjær.

Pressemødet ventes afsluttet kl. 11.15, hvorefter ROCKWOOL Fonden er vært ved en let frokostbuffet.

Pressemødet kan ses her

 

Forfattere