11.04.2018
Invitation til pressemøde den 17. april
nyhed

Virker DNA-registreringen af kriminelle efter hensigten? Og har det rent faktisk en effekt at fjerne en kriminel fra dennes omgangskreds? Det er to spørgsmål af stor betydning for valget af, hvilke kriminalpræventive tiltag vi som samfund vil indføre.

ROCKWOOL Fonden præsenterer nye resultater om netop dette emne på et pressemøde:

Tirsdag den 17. april kl. 10

Moltkes Palæ

Dronningens Tværgade 2

1302 København K

Forskningen er udarbejdet af seniorforsker Rasmus Landersø og omhandler dels en analyse af effekten af DNA-registrering af sigtede på recidiv og politiets sandsynlighed for at opklare en forbrydelse, dels en analyse af effekten af en fjernelse af kriminelle fra deres netværk.

Vægtningen af nye kriminalpræventive tiltag balancerer mellem vigtigheden af rettigheder og privatliv over for kriminalitetsbekæmpelse, og derfor vil resultaterne blive diskuteret af et panel bestående af formand for retsudvalget, Peter Skaarup, retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund og direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen. Moderator er Niels Krause-Kjær.

Pressemødet ventes afsluttet kl. 11.15, hvorefter ROCKWOOL Fonden er vært ved en let frokostbuffet.

 

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen af arrangementet bedes man tilmelde sig hos sekretær Gabriele Grotjohann, telefon 33 34 48 00, ggr@rff.dk senest fredag den 13. april kl. 11.00.

Forfattere