27.01.2016

Invitation til pressemøde

nyhed

Ny viden om familiens betydning for arbejdsudbud og velfærd

 

Rockwool Fondens Forskningsenhed har igennem årene gennemført en række undersøgelser af den danske befolknings dagligdag med henblik på bl.a. at belyse forholdet mellem arbejde og fritid. En helt ny undersøgelse omhandler spørgsmålet om sammenhængen mellem arbejdstid og familien, idet familien er omdrejningspunktet for en række beslutninger i form af arbejdstidsønsker, arbejdstid og skat, børn og skilsmisse, og pensionering og samvær.

 

På baggrund af oplysninger i Rockwool Fondens Forskningsenheds tidsstudier belyser den nye analyse ved seniorforsker Jens Bonke bl.a. følgende spørgsmål og temaer:

 

– Omsættes arbejdstidsønsker til virkelighed?

– Er det kun den normale arbejdstid, der påvirkes af skatten?

– Har børn nogen betydning for mænd og kvinders arbejdstid?

– Børneomsorg, voksenliv og skilsmisse

– Hvor store forskelle er der i forældres børneomsorg?

– Pensionering af kærlighed?

 

Besvarelsen af disse spørgsmål peger på, hvor vi som samfund er på vej hen, og hvorvidt udviklingen vil bidrage til velfærden i befolkningen.

 

Analysen præsenteres nu i bogform i en udgivelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag: Jens Bonke: Arbejdstid og familien.

 

Forskningsprojektets resultater kommenteres og vurderes på pressemødet af centrale politiske og faglige aktører inden for området: partiformand Uffe Elbæk, Alternativet, Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, LO-næstformand Nanna Højlund og skattepolitisk chef Jacob Bræstrup, DI.

 

Tid og sted:

Den 8. februar kl. 10.00

Moltkes Palæ

Dronningens Tværgade 2

1302 København K

 

(mødet ventes afsluttet ca. kl. 11.30, hvorefter Rockwool Fonden vil være vært for en let anretning).

 

Projektets publicering:

 

Udover publikationen Arbejdstid og familien fremlægges et nyhedsbrev, der i kort form præsenterer de væsentligste resultater fra projektet.

 

Tilmelding:

 

Af hensyn til planlægningen af arrangementet bedes du tilmelde dig hos sekretær Gabriele Grotjohann, tlf. 33 34 48 00, ggr@rff.dk, senest den 4. februar kl. 14.00.

 

 

 

Forfattere