12.12.2015

Iværksættere giver bedre løn og er mere produktive

Rockwool Fondens Forksningsenhed har i november 2015 publiceret ny forskning om iværksætteri i Danmark. Et af de undersøgte områder var løn og produktivitet i iværksættervirksomheder ift. etablerede virksomheder.

Mange ville sikkert tro, at etablerede virksomheder på væsentlige stræk slog nye virksomheder. Fx i forhold til løn til de ansatte, uddannelsesniveau og produktivitet.

Men sådan forholder det sig ikke. Iværksættervirksomheder er i forhold til andre mere produktive, mere uddannelsesintensive og har tendens til at betale højere lønninger.

Det viser studiet af danske private arbejdspladser i 2010.

Resultatet viser sig, hvis man – opdelt på iværksættere og etablerede virksomheder – sammenligner alle virksomheder under ét. Og det viser sig i særlig grad, hvis man fokuserer på sektorer og områder, hvor der er vækst i beskæftigelsen, jf. figuren.

Af figuren fremgår de rå forskelle mellem alle iværksættere og alle etablerede virksomheder – de blå søjler. Det viser sig, at lønnen i iværksættervirksomhederne er en smule højere (2 pct.) i forhold til andre virksomheder, ligesom uddannelsesniveauet er marginalt højere.

Et særligt forhold gør sig gældende i forhold til produktivitet. Umiddelbart klarer iværksætterne sig nemlig markant dårligere end andre i forhold til arbejdsproduktivitet – altså, hvor meget der produceres eller omsættes pr. arbejdstime.

Men forklaringen er alene, at opstartsvirksomheder har et mindre kapitalapparat end andre. Eller sagt på en anden måde: De etablerede virksomheder har adgang til meget it, maskiner og så videre, mens en medarbejder hos en iværksætter må bruge mere tid og færre maskiner.

Samlet set er produktiviteten – altså produktion i forhold til et samlet mål for input af arbejdskraft, kapital og materialer – i iværksætterfirmaerne lidt højere (1,5 pct.) end i andre virksomheder.

Løn prod 1

Iværksættere klarer sig i forhold til arbejdsproduktiviteten dårligere end etablerede virksomheder. Det er imidlertid alene et udtryk for, at de bruger mere arbejdskraft i forhold til de etablerede, som i højere grad har et stort kapitalapparat. Derfor klarer iværksætterne sig også bedre i forhold til samlet produktivitet.

Bedst i brancher i vækst
Iværksætterne klarer sig relativt bedst på områder, hvor der er vækst i beskæftigelsen. Det ses af de blå søjler i figuren.

Baggrunden for disse søjler er en opdeling af det danske arbejdsmarked i knap 1.200 jobklynger, opdelt efter region og branchekategori (i denne analyse indgår uddannelseskategorier ikke). Blandt disse er det undersøgt, hvordan iværksætterne klarer sig i de klynger, hvor der er fremgang i beskæftigelsen.

Det viser sig også her, at iværksætterne klarer sig godt. Lønnen er 7 pct. højere end i tilsvarende firmaer i samme klynger, ligesom den samlede produktivitet er godt 7 pct. højere end hos konkurrenterne.

Tilgange

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed