09.09.2016

Kolikbørn får forældre til at gå fra hinanden hurtigere, men ikke hyppigere

Mange forældre kan fortælle skrækhistorier om søvnløse nætter med ustoppelig gråd, hvis deres nyfødte er blandt de ca. 15 % af alle børn, der lider af kolik som spæde. Samtidig kan man være nervøs for, om søvnmangel, stress og uendelige tårer ender med at gøre bestandig skade på parforholdet.

Ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Stockholms Universitet og Oxford Universitet kan forhåbentlig give trængte forældre en smule sjælefred. Studiet Temporary Life Changes and the Timing of Divorce udkommer senere på året i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Demography.

Heri viser forskerne, at 11 år efter børnenes fødsel var par, der ikke havde fået kolikbørn, gået fra hinanden i samme grad, som par, der fik kolikbørn. Til gengæld gik par med kolikbørn fra hinanden 0,7 år hurtigere i gennemsnit, end par, som fik børn uden kolik. Par, som havde været sammen i kortere tid, da de fik børn, fik fremrykket deres skilsmissetidspunkt mere, end par, der havde været sammen i længere tid, da de fik børn.

Ifølge en af forfatterne, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed Peter Fallesen, skal årsagen til den tidligere skilsmisse findes i, at par med kolikbørn får hurtigere indsigt i hinandens sande natur og kvaliteten af deres parforhold, når børnene har kolik: ”Imens kolikken står på, er man endnu mere presset end spædbørnsfamilier normalt er. Det er sværere at holde facaden oppe, og hvis man er et dårligt match som par, bliver det hurtigere tydeligt.”

Ud over at give lidt sjælefred til spædbarnegrådsramte forældre har forskningsresultaterne også en række implikationer for studiet af skilsmisser: ”Tidligere skilsmisseforskning har beskæftiget sig med, hvordan hændelser, der varigt ændrer værdien af parforholdet, påvirker skilsmisserisikoen. Det kan f.eks. være, at den ene part bliver arbejdsløs, eller at der kommer nye, attraktive singler i ens sociale omgangskredse,” siger seniorforsker Peter Fallesen.

”I stedet studerer vi en midlertidig hændelse, som parret fra starten af ved går over igen. Kolikken ændrer ikke på den varige værdi af parforholdet, men den stressede situation giver ny viden om kvaliteten af parforholdet. Studiet giver os indsigt i, hvordan folk når frem til, at de vil skilles, hvorimod tidligere forskning har fokuseret på hvorfor.”

KN kolik figur og tekst

Kolik er defineret som ustoppelig gråd hos et ellers raskt spædbarn. Gråden varer mindst tre timer om dagen, tre dage om ugen, i minimum tre uger i træk inden for de første seks levemåneder. Imens kolikken står på, kan den have negative effekter på forældrenes mentale velvære. Der er dog intet, der tyder på, at kolik er skadeligt på længere sigt – hverken for forældrene eller børnene. Der er ingen kendt behandling, der har bedre effekt end placebo. Det er stadig ukendt, hvad der forårsager kolik, men fostre udsat for nikotin under graviditeten har højere sandsynlighed for at få kolik.

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt bag udgivelsen, som kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed