19.12.2018

Kommentar: Pas på med tal om integration

Det er vigtigt, at man ikke konkluderer for hurtigt på tredjegenerationsindvandreres integration.

Forleden kunne man således i Berlingske læse, at tredjegenerationsindvandrere fra ikke-vestlige lande ikke klarer sig bedre i skolen end andengeneration. Artiklen bygger på en analyse fra Undervisningsministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet, og den fik tilsyneladende alamklokkerne til at ringe hos mange. Det er dog mildest talt problematisk at anvende analysen til at konkludere noget håndfast omkring tredjegeneration, da de tredjegenerationsinvandrere, der indgår i analysen, formodentlig er en svagere gruppe end de fremtidige tredjegenerationsindvandrere.

For det første er tredjegeneration i denne undersøgelse afgrænset til børn, der ikke har en forælder med dansk oprindelse. Børn af efterkommere, der har valgt at gifte sig med en dansker indgår altså ikke. Til gengæld medregnes tilfælde, hvor en efterkommer har valgt at gifte sig med en indvandrer,  hvilket gælder for knap 3 ud af 4 af dem, der indgår i analysen.

For det andet er tredjegeneration meget unge, og det er primært gæstearbejdere fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan, som har været i Danmark længe nok til at have børnebørn i skolealderen. Når man sammenligner tredjegeneration med andengeneration og førstegeneration sammenlignes derfor personer med vidt forskellige oprindelseslande, selvom oprindelsesland kan være en afgørende årsag til integrationsudfordringer.

For det tredje er det mest efterkommere, som har fået børn i en ung alder, som indgår i analysen. Med andre ord, så sammenligner man børn af efterkommere, som var unge da de fik børn med efterkommere uanset forældres alder. Da forældre, som får børn i en ung alder, typisk har mindre uddannelse end andre forældre, er det ikke svært at forestille sig, at børnene også får det.

På den baggrund vil vi advare mod, at man bruger analysen til at fremskrive tredjegenerations integrationsmuligheder.

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser 

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser