12.12.2015

Mænd bliver mere kriminelle, hvis svogeren er det

Rockwool Fondens Forskningsenhed har d. 9. december publiceret ny forskning om kriminalitet i Danmark. Et af de undersøgte områder var svogerens betydning for kriminel adfærd.

For du risikerer at blive påvirket af andre end din kone, når du gifter dig. Hvis din nye svoger er kriminel, så er der nemlig større sandsynlighed for, at du også bliver det.

Sådan er konklusionen på en analyse af svogres betydning for en nygift mands kriminalitetsniveau. Analysen, som er den første af sin art, viser nemlig, at en kriminel svoger påvirker brudgommens kriminelle adfærd, efter han indgår ægteskabet.

Det viser sig, hvis man sammenligner dem, der får en dømt svoger, med en tilsvarende gruppe af nygifte, hvis svoger ikke er dømt. Det er gjort i figur nedenfor.

Svorger 1

Nygifte mænd, der får en dømt svoger, har efter brylluppet højere risiko for at modtage en dom i sammenligning med en tilsvarende gruppe nygifte, der får en ikke-dømt svoger.

Inden brylluppet ligner de to grupper hinanden på en række parametre, herunder i forhold til kriminalitet. Men i årene efter brylluppet skiller de to grupper sig ud fra hinanden. Blandt dem, der har en dømt svoger, er procentdelen, der får en ny dom, omkring halvanden gange så høj som blandt dem, der har en ikke­dømt svoger. I stedet for én procent med dom pr. år er der tale om halvanden procent.

Det er værd at bemærke, at de to grupper faktisk er sammenlignelige på en lang række baggrundskarakteristika. I udgangspunktet er der forskel på, hvem der gifter sig ind i en familie med kriminalitet og domme, og hvem der ikke gør det. Men det renses der for i analysen, fx i forhold til de nygiftes uddannelsesniveau, indkomst og tidligere kriminelle adfærd.

Uvirksomt ægteskab
Resultatet i denne analyse er banebrydende, fordi det nuancerer en ellers ganske sikker viden inden for den kriminologiske forskning. Den ellers så sikre viden er, at ægteskab har en række positive effekter på mennesker, især mænd. I forhold til ugifte, så tjener gifte mænd fx flere penge, og de begår mindre kriminalitet.

Så den sikre viden, der nu bliver nuanceret, er, at ægteskab er godt for de implicerede. Nuancen er: Ja, det er korrekt, så længe den kommende svoger ikke er dømt. Men hvis han er, så forsvinder nogle af de positive effekter. To mænd, der måske før kun havde lidt med hinanden at gøre, bliver bundet sammen på grund af brylluppet, og dette kan altså påvirke manden i negativ retning.

Det forholder sig dog ikke sådan, at en dømt svoger lokker den nygifte mand med ud i kriminalitet. Det er kun meget få af dem, der indgår i analysen, der dømmes for kriminalitet begået sammen med svogeren. Derimod peger resultaterne på, at det at få en dømt svoger nedsætter den kriminalitetssænkende effekt af ægteskab blandt tidligere dømte. Og ligeledes giver den dømte svoger en højere procentdel kriminelle debutanter blandt nygifte mænd, der aldrig havde fået en dom før brylluppet.

Meget mere kriminelle
Det er i øvrigt langt fra tilfældigt, om man gifter sig til en kriminel svoger eller ej. Hvis man, i modsætning til hvad der er sket i analysen, bare kigger på de rå tal for den ene og den anden gruppe, tegner der sig et klart billede.

De, der får en kriminel svoger, har fra de er 15 år, til de bliver 40 år, en markant mere kriminel adfærd i forhold til dem, der ikke får det.

Det fremgår af figur nedenfor, at dem med den kriminelle svoger igennem alle årene får mere end dobbelt så mange domme som de øvrige.

Bemærk i øvrigt, at en svoger i denne artikel alene henviser til konens bror og ikke, fx, til en søsters mand.

Svoger 2

De, der får en kriminel svoger, er markant mere kriminelle end de, der får en ikke-kriminel svoger. Det gælder lige fra de er 15 år, til de bliver 40 år.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed