18.03.2016

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Efterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2010. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det.

Det viser en ny interviewundersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført i slutningen af 2014. I alt er godt 3.800 tilfældigt udvalgte danskere blevet interviewet, heraf halvdelen om køb af sorte ydelser og den anden halvdel om salg, altså udbud af sort arbejde.

Andelen af danskere, der købte sorte ydelser i 2014, var 40 pct., hvilket er et fald fra 2010, hvor andelen var 53 pct., jf. figur 1. Faldet ses for alle betalingsformer, men mest udpræget for sorte ydelser betalt med kontanter og med gentjenester – altså såkaldte vennetjenester. Mens 35 pct. af de adspurgte havde betalt kontant i 2010, var andelen 26 pct. i 2014. Tilsvarende faldt andelen, der havde betalt med en gentjeneste, fra 27 til 19 pct.

Spørger man køberne af sort arbejde, hvorfor de har brugt sort arbejdskraft, er det mest brugte svar ”For at spare penge” efterfulgt af ”Fordi jeg kender nogen, der kunne gøre det sort”. Når danskerne selv skal forklare deres brug af sort arbejde, er svaret altså penge og netværk.

Færre sorte timer
I lighed med tidligere har Rockwool Fondens Forskningsenhed også set på, hvor mange danskere der udfører sort arbejde, og hvor mange timer om ugen de gør det. I 2014 havde mellem hver fjerde og hver femte dansker (22 pct.) mellem 18 og 74 år arbejdet sort i løbet af det seneste år. Det er hverken færre eller flere end de foregående fem år. Til gengæld brugte dem, der arbejdede sort i 2014, mindre tid på det end tidligere.

Figur 1: Andelen af danskere, der har købt sort arbejde, 2010 og 2014

 

Figur 1 sort arbejde

 

I 2014 brugte fire ud af ti danskere sorte ydelser. Det er et markant fald siden 2010, hvor der var tale om fem ud af ti. Faldet er især sket i kontant betalt sort arbejde (fra 35 til 26 pct.) og sort arbejde betalt med en gentjeneste (fra 27 til 19 pct.). Andelen af danskerne, der har betalt for sort arbejde med naturalier, er stort set uændret.

Ifølge Peer Ebbesen Skov, der er forsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, tyder meget på, at der reelt er sket et fald i sort arbejde fra 2010 til 2014, og at dette fald er drevet af en mindre efterspørgsel: ”Der er nogenlunde lige så mange som tidligere, der arbejder sort, men de gør det i mindre tid. Samtidig ser vi et stort fald i andelen, der har brugt sorte ydelser. Det er derfor nærliggende at antage, at faldet i udbydernes sorte tidsforbrug er drevet af et fald i efterspørgslen.”

Forklaringen på faldet i efterspørgslen er det sværere at sige noget om, men Camilla Hvidtfeldt, der også er forsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, siger: ”Dels har vi haft nogle økonomisk turbulente år med en stor krise, der endnu ikke havde sluppet sit greb om danskernes privatforbrug i 2014. Dels har Folketinget de senere år vedtaget en række regelændringer, også ændringer som gør det mere risikabelt at være køber. Vi ved dog ikke, hvor stor betydning disse forandringer har haft.”

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed