25.08.2022

Ny bog giver omfattende beskrivelse af anbragte børn og unge og de institutioner, de er anbragt på

En ny bog med titlen ”Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder” kortlægger områder, der ikke hidtil har været systematisk belyst i en dansk kontekst.

 

Bogen er støttet af ROCKWOOL Fonden og udgivet på forlaget Klim, og den er blevet til gennem et samarbejde mellem Aalborg Universitet og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Bogen afdækker institutionernes kendetegn med hensyn til fx deres pædagogiske tilgang, ejerforhold, uddannelsesniveau blandt de ansatte, om de har en intern skole; den afdækker børnenes kendetegn med hensyn til alder, køn, problembelastning og anbringelsesårsager; og den afdækker forhold vedrørende deres anbringelsesforløb fx med hensyn til beslutningsprocessen, samarbejdet med kommunen og anbringelsens afslutning.

 

Bogen viser fx, at selvom døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder har meget forskellig historisk oprindelse, så har de nærmet sig hinanden på en lang række parametre fx med hensyn til pædagogisk tilgang til arbejdet og andel medarbejdere på institutionen, som har en pædagogisk  uddannelse, selvom de dog stadig ikke er helt ens i disse henseender. Samtidig er der heller ikke væsentlige forskelle med hensyn til målgruppe: Børn med alle typer af behov og anbringelsesårsager vil kunne anbringes på begge typer af institutioner.

 

Bogen viser også, at både anbragte børn og unge, der går på interne skoler, og anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler, har store udfordringer i forhold til det faglige niveau: Halvdelen har i perioder ikke gået i skole, og halvdelen går ikke op til folkeskolens afgangsprøver.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed