11.12.2015

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse

Ved et pressemøde i København d. 9. december 2015 offentliggjorde Rockwool Fondens Forskningsenhed ny forskning om kriminalitet i Danmark. Et af de undersøgte områder var fodlænkens betydning for gennemførelse af uddannelse.

Undgå fængsel, afson med fodlænke og fuldfør din uddannelse. Sådan kunne det simple budskab være til unge under uddannelse, som får tilbud om at afsone en dom derhjemme.

En ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser nemlig, at afsonere med fodlænke har markant større sandsynlighed for at bestå en ungdomsuddannelse efter endt afsoning.

Det fremgår af figuren nedenfor, at 53 procent af dem, der har fået tilbudt fodlænkeafsoning, har fået en uddannelse tre år efter endt afsoning. For en tilsvarende gruppe, der ikke fik samme tilbud, er det kun 42 procent, der har fået en uddannelse tre år efter endt afsoning.

Uddan

Afsoning med fodlænke fremmer unges chancer for at gøre deres ungdomsuddannelse færdig.

Umiddelbart er der altså en forskel på 11 procentpoint imellem henholdsvis fodlænkegruppen og kontrolgruppen.

Ifølge forsker Lars Højsgaard Andersen, fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, er der tale om en mærkbar effekt: ”Da man i 2006 gav denne gruppe mulighed for at afsone med fodlænke, var et af argumenterne netop at undgå en række af de negative konsekvenser, der er ved at komme i fængsel. Afbrudt uddannelse er én af de ting, vi som samfund meget gerne vil undgå. Og indførelsen af afsoning med fodlænke har altså i nogen grad haft den ønskede virkning.”

Han peger på, at andelen, der gennemfører uddannelsen, i virkeligheden er større: ”De 11 procentpoint finder vi i en umiddelbar sammenligning af de to grupper, hvoraf ikke alle i fodlænkegruppen afsoner med fodlænke, selvom de får tilbuddet. Kigger vi udelukkende på dem, der faktisk afsonede med fodlænke, er forskellen på hele 18 procentpoint.”

Helt unge fængslede bliver mere kriminelle 
Studiet af de unge dømtes uddannelsesadfærd er en af flere analyser om kriminalitet, som Rockwool Fondens Forskningsenhed netop har offentliggjort.

En anden analyse viser, at fodlænkeafsoning er godt for andet og mere end uddannelsen. Også et parforhold har større chance for at overleve, når afsoningen foregår derhjemme.

Andre resultater er, at ægteskab lægger en dæmper på dømte mænds videre kriminelle løbebane, dog med én væsentlig nuance: Hvis den tilkommende ægtefælle selv har fået en dom, så har ægteskabet ingen dæmpende effekt på ægtemanden. Analysen viser herudover, at den kriminalitetsdæmpende effekt af ægteskab sænkes, hvis den tilkommende ægtefælle har en dømt bror.

Derudover er der en tendens til et højere tilbagefald til kriminalitet blandt unge, der kommer hurtigere ind og afsone deres første fængselsstraf. Gennemførelsen af den såkaldte voldspakke fra 1994 betød, at unge dømte i gennemsnit var yngre end hidtil, når de blev indsat i fængslet. En række unge afsonede i umiddelbar forlængelse af, at de var fyldt 19 år i stedet for, som tidligere, at være tættere på de 20 år. Den tidligere indsættelse førte til, at disse unge i de følgende år blev dømt for mere kriminalitet.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed