13.06.2020

Ny indikator for økonomisk eksklusion

1 ud af 9 børn født i Danmark risikerer at have forældre, som har lav indkomst og ikke er i beskæftigelse.

12 procent af alle nyfødte i Danmark, svarende til hvert 9. barn, kan i løbet af barndommen forvente at bo i et hjem, hvor de voksne er ’økonomisk ekskluderede’, dvs. ikke er i arbejde og har en husstandsindkomst under OECD’s fattigdomsgrænse.

Det er en af hovedkonklusionerne i ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds nye studie. Studiet er lavet i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet og University of Wisconsin – Madison. For første gang nogensinde beregner den risikoen for børn født i Danmark for at opleve økonomisk eksklusion i barndommen. De kumulerede risici beregnes på baggrund af syntetiske fødselskohorter (se faktaboks).

Ved at kombinere to eksisterende mål for relativ fattigdom og social eksklusion på husstandsniveau skabes en ny og tilgængelig indikator for økonomisk eksklusion, der er robust overfor konjunkturændringer. Indikatoren viser, at siden 2003 kan cirka 12 procent af børn, der vokser op i Danmark, forvente at have oplevet økonomisk eksklusion i løbet af barndommen, og at risikoen er steget for årene 2016-18. En udvikling, som fremgår af figur 1.

Studiet viser samtidig, at den lave beskæftigelse typisk indtræffer, før husstandsindkomsten falder under OECD’s fattigdomsgrænse. Undersøgelsen viser også, at børn af indvandrere har 5 gange højere risiko for at opleve økonomisk eksklusion end etnisk danske børn, og at der er stor forskel i risikoen på tværs af kommuner.

Klik på billedet for at forstørre

Figur 1. Den gennemsnitlige og årlige andel af børn, der kunne forvente at opleve økonomisk eksklusion i løbet af barndommen, 2003-2018

Note: Økonomisk eksklusion er defineret ved, at man inden for samme år bor i en husstand, hvor (a) den ækvivalerede disponible indkomst er under 50 procent af medianindkomsten blandt husstande i Danmark; og (b) beskæftigelsesintensiteten blandt alle voksne, der kan arbejde fuldtid, i gennemsnit er under 20 procent af fuldtidsbeskæftigelse. Husstande, hvor forældrene er studerende eller selvstændige, tælles ikke som økonomisk ekskluderede.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed