09.09.2020

Ny indsats afprøver praktik som springbræt til bedre læring i skolen

Knap 16 pct. af alle elever i 9. klasser i 2019 opfyldte ikke adgangskravene til videre uddannelse, eller undlod at gå op til alle grundskolens lovbundne prøver. Både for de unge selv og for samfundet har det store konsekvenser ikke at få en kompetencegivende uddannelse.

Der er brug for nye løsninger, og derfor udvikler og afprøver ROCKWOOL Fondens interventionsenhed et udvidet praktiktilbud til elever i 8. klasse, der er i risiko for ikke at opnå en adgangsgivende 9. klasses eksamen. Sammen med elever, lærere og virksomheder, undersøger vi, hvordan vi kan give disse elever erfaringer med at lære i en anden kontekst, og hvordan de erfaringer kan styrke samarbejde og gensidige forventninger mellem lærere og elever tilbage i skolen, så flere elever opnår en adgangsgivende eksamen.
 
Læs mere om udviklingen af indsatsen og de første læringer her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed


Se Biografi og udgivelser