29.01.2018

Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker

nyhed

Regeringen har en målsætning om at få 55.000 flere i arbejde. Men i hvilket omfang er det muligt at bringe de store grupper på overførselsindkomster i arbejde, og hvilke reformer har størst effekt?

Danmark står midt i et robust økonomisk opsving med rekordhøj beskæftigelse. Den strukturelle ledighed er lav, og arbejdsgiverne i en række brancher mangler arbejdskraft, mens tilgangen af østeuropæiske arbejdere er faldende. En af årsagerne til den høje beskæftigelse skyldes de seneste 20 års reformer, som har bragt flere ud på arbejdsmarkedet. Trods disse reformer lever store grupper af borgere fortsat på overførselsindkomster i en tid, hvor regeringen samtidig har en målsætning om at løfte beskæftigelsen med yderligere 55.000 personer.

Skal regeringens målsætning opfyldes, kalder det på nye reformer. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke grupper af borgere på overførselsindkomster, der kan komme i beskæftigelse, og hvilke reformer, der er hensigtsmæssige.

Fredag 9. februar kl. 9-13 i Moltkes Palæ i København sætter ROCKWOOL Fonden spørgsmålet til debat på konferencen ”Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker”. På konferencen vil den mest centrale forskning blive sat i spil til inspiration for politikere, embedsmænd, forskere og andre aktører på arbejdsmarkedet til gavn for den fremtidige indsats på feltet.

På konferencen præsenterer ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sin seneste forskning vedrørende muligheder og barrierer for at få udsatte unge, ikke-vestlige indvandrere og andre grupper på passiv forsørgelse i beskæftigelse. Desuden introduceres et dansk og internationalt perspektiv på problematikken ved direktør Stefano Scarpetta, der er leder af beskæftigelsesområdet i OECD og professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet.

Programmet vil endvidere indeholde en række oplæg og en paneldebat med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), professor Nina Smith, Aarhus Universitet, administrerende direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri, og direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som vil diskutere muligheder for og økonomiske potentialer i at øge arbejdsudbuddet.

Konferencen lægger i meget høj grad op til mulighed for debat og indlæg fra deltagerne.

Konferencen kan ses her

 

Forfattere