04.06.2020

Østeuropæere er de mest overuddannede

Østeuropæere har det højeste uddannelsesniveau i forhold til deres jobfunktion, viser ny undersøgelse om indvandreres uddannelsesniveau.

Østeuropæere er de mest overuddannede indvandrere i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der bl.a. sammenligner det formelle uddannelsesniveau med den reelle jobfunktion og de pågældendes opholdsgrundlag.

Helt præcist er andelen af overuddannede 61 procent blandt indvandrere fra de 13 ’nye’ EU-lande, som er blevet medlem af Den Europæiske Union siden 2004.

Samlet set er 54 procent af de beskæftigede indvandrere, der har fået opholdstilladelse for at arbejde i Danmark, overuddannede i forhold til deres jobfunktion.

Når det gælder indvandrere fra de ’gamle’ EU-lande og fra andre nordiske lande, er andelen af overuddannede lidt lavere, henholdsvis 43 og 38 procent.

For familiesammenførte er andelen endnu lavere, nemlig 35 procent for familiesammenførte til danskere og 29 procent for familiesammenførte til indvandrere samt 24 procent for familiesammenførte til flygtninge.

For langt de fleste indvandrergrupper er andelen af overuddannede dermed væsentligt højere end for danskere, hvor andelen er 23 procent.

Figur 1. Overuddannelse blandt beskæftigede (inkl. kortuddannede), %

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Ifølge ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed kan der være flere forklaringer på, at indvandrere oftere end danskere har et højere uddannelsesniveau, end deres job kræver – og med andre ord ser ud til at have sværere ved at finde et job, der matcher deres formelle kvalifikationer. En årsag kan være, at en udenlandsk uddannelse ikke i praksis er konvertibel til en dansk uddannelse. Manglende danskkundskaber kan også være en hæmsko, ligesom manglende eller begrænset netværk kan have indflydelse. Endelig kan diskrimination mod indvandrere spille ind. Imidlertid tyder det ikke på, at diskrimination er blandt de mest afgørende faktorer, idet der er en meget lavere andel af overuddannede blandt indvandrere, der har fået deres uddannelse i Danmark fremfor i udlandet. (Læs også: ’Uddannelse i Danmark er en fordel’).

Det hører dog også med, at kortuddannede per definition ikke kan være overuddannede, og blandt eksempelvis flygtninge er der langt flere kortuddannede (ufaglærte) end blandt danskere. Den høje andel af kortuddannede flygtninge er således forklaringen på, at der er få overuddannede i gruppen.

Lange uddannelser fører dog ikke automatisk til en større andel af overuddannede. Personer med korte videregående uddannelser har gennemgående den største andel af overuddannede. Den laveste andel af overuddannede, hvis vi ser bort fra de kortuddannede, findes blandt personer med faglige uddannelser. Personer med mellemlange og lange videregående uddannelser ligger derimellem. Det gælder både danskere og indvandrere – uanset opholdsgrundlag.

Og opdeler man efter uddannelsesniveau, vil man se, at danskere generelt set har den laveste andel af overuddannede i forhold til indvandrere med stort set alle opholdstyper.

 

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed