03.02.2021

Online briefing: Hjemmearbejde og arbejdstid under corona-nedlukningen

Begyndte danskerne at arbejde mere eller mindre, da de blev hjemsendt – og hvad med dem, der skulle passe børn?

Som led i vores forskning i konsekvenserne af corona på danskernes arbejdsliv og trivsel har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed foretaget en undersøgelse af tidsforbruget under nedlukningen i foråret.

Undersøgelsen giver et detaljeret indblik i danskernes arbejdstid – både for dem med og uden børn – og ser på konsekvenserne for både reel tid brugt på arbejde sammenlignet med tidligere år og på omfanget af overarbejde.

Rapportens resultater blev præsenteret på en online briefing den 11. februar 2021. Her blev de vigtigste resultater fra analysen præsenteret, og et panel bestående af viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen kommenterede ud fra et arbejdsgiver- og arbejdstagerperspektiv. Debatten blev modereret af Rolf Ejlertsen.

Se optagelsen af briefingen i videoen herunder.

Du kan finde slides fra præsentationen af resultaterne her og selve analysen findes her

Du kan se ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds oplæg om arbejdsliv og trivsel under nedlukningen fra december 2020 her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed