18.11.2020

Online briefing om mental sundhed i Danmark

De sidste årtier har der været et stort fokus på befolkningens mentale sundhed, og emnet har været genstand for en lang række undersøgelser og politiske tiltag. Medierne har bragt historie efter historie om en bekymrende udvikling i særligt unge kvinders mentale helbred, men kan det virkelig passe, at unge menneskers trivsel er faldet?   

I en ny rapport udvider ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed forståelsen af udviklingen i danskernes mentale sundhed, og dykker ned i kønsforskelle, karaktererne i skolen, betydningen af selvrapporteret helbred, kontakten til psykiatrien og konsekvenserne på arbejdsmarkedet.

Rapportens resultater blev præsenteret på en online briefing den 20. november – se videoen herunder. Her fremlagde forskningsleder Signe Hald Andersen de vigtigste pointer fra rapporten, og et panel bestående af klinisk professor på Københavns Universitet Merete Nordentoft, formand for Psykiatrifonden Torsten Bjørn Jacobsen og medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Pernille Beckmann kommenterede og perspektiverede konklusionerne. Debatten blev modereret af Rolf Ejlertsen.

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed