27.08.2019

Podcast

nyhed

Hør forskerne forklare resultaterne af deres forskning og dyk ned i de interventioner, der løbende udvikles, med ROCKWOOL Fondens podcast.

Abonner på vores podcast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app.

41. De økonomiske udsigter for 2023

I 2023 skal dansk økonomi for alvor stå sin prøve i et turbulent landskab af inflation og prisstigninger, energikrise, krig og meget andet. Hvad betyder denne udvikling for samfundsøkonomien, og hvad skal politikerne være opmærksomme på i det kommende år?  En ny prognose fra De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) giver et bud på, hvad der kommer til at ske. I denne podcast har vi direktør John Smidt fra DØRS samt cheføkonom Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i studiet for at diskutere fremtidsudsigterne for det kommende år. 

 

40. Hvor står velfærdsstaten på tærsklen til 2023?

Hvordan står det til i det danske samfund, nu hvor året går på hæld? Forskningschef Jan Rose Skaksen tager temperaturen på velfærdsstaten og ser på den seneste viden fra året om arbejdsstyrken, uligheden, de udsatte unges mentale helbred og tilstanden efter to år med corona.

 

39. Sporene efter finanskrisen

Finanskrisen betød et meget markant tilbageslag i vores økonomi, som ledte til en efterfølgende recession med en længerevarende tilbagegang i beskæftigelsen. Men hvor lange spor trak finanskrisen, og hvad betød tilbageslaget og den store tilbagegang i beskæftigelsen? En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sætter lys på årtiet efter finanskrisen og hvem, der især har haft udfordringer med at bringe sig tilbage efter krisen. I podcasten har vi besøg af cheføkonom og forsker Anders Bruun Jonassen, som står bag analysen, og hjælper os med at forstå resultaterne.

38. Hvad stiller vi op med den aldrende befolkning?

Danmark og resten af Europa er udfordret af, at der bliver flere og flere ældre i vores befolkninger. Men hvor galt står det til, og hvad kommer det til at betyde for velfærd? Det var temaet for ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds årlige konference, som netop er afholdt. Lyt til de vigtigste pointer og konklusioner i denne podcast, hvor forskningschef Jan Rose Skaksen fortæller om oplæggene og løfter sløret for en helt ny analyse, som viser, at de ældre på arbejdsmarkedet klarer sig væsentligt bedre end tidligere.

 

37. Social arv og et nyt syn på ressourcer

Får de kommende generationer det bedre end de nuværende – og hvor meget fylder den sociale arv? Hør i denne podcast, hvordan en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer en helt ny måde at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på. I podcasten fortæller medforfatter af analysen, forskningsprofessor Rasmus Landersø, om den nye undersøgelsesmetode og resultaterne af analysen, som giver os et endnu klarere billede af den sociale mobilitet. 

36. Bosætning og segregering i Danmark

Er vi et mere eller mindre opdelt land end for 35 år siden, når vi bl.a. kigger på etnicitet og indkomst?

Hør i denne podcast om en ny bog, der præsenterer en række analyser og diskuterer problemstillinger i forbindelse med bosætning og segregering. I podcasten fortæller Marie Louise Schultz-Nielsen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Torben Tranæs fra VIVE om resultater og konklusioner fra bogen ‘Bosætning i Danmark – i et 35-årigt perspektiv’.

 

35. Ulighed, social mobilitet og offentlige overførsler

Bliver vi som befolkning mere eller mindre ulige i Danmark? En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed kortlægger, hvordan offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler påvirker uligheden i Danmark. Bl.a. viser analysen, at uligheden i disponibel indkomst er steget med 33 pct. på blot 25 år. Hør i denne podcast forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt forklare analysen og dens konklusioner.

34. Velfærdsstaterne Danmark, Tyskland og Storbritannien

Hvor meget ligner velfærdssamfundene Danmark, Tyskland og Storbritannien hinanden – og hvad har landenes forskellige historiske udgangspunkter betydet for udviklingen fra 1960’erne til i dag? Det handler en ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om. I denne podcast forklarer forskningschef og medforfatter på bogen, Jan Rose Skaksen, om undersøgelserne og konklusionerne i bogen ‘Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien og Tyskland’.

33. Et aldrende Danmark II

Hvad betyder det for vores samfund og arbejdsmarked, at vi bliver væsentligt ældre, og at der bliver født færre børn? I den anden ud af to podcasts om ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds bog ‘Et aldrende Danmark’ diskuterer Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen og Erik Simonsen fra DA bogens konklusioner og resultater.

Udgivet den 22. juni 2022

32. Et aldrende Danmark I

Vi bliver ældre, og der bliver født færre børn. Det kan få en række konsekvenser for vores samfund, som hidtil har været begunstiget af, at hver ny årgang har været både større og bedre uddannet end de årgange, der er gået på pension. I den første ud af to podcasts om ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds bog ‘Et aldrende Danmark’ fortæller en af bogens forfattere, professor Torben M. Andersen om bogens konklusioner og resultater.

Udgivet den 22. juni 2022

31. Straf og afsoning II

Nye undersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at besøg i fængslet ikke har den store effekt for de indsattes evne til rehabilitering. Til gengæld har fædres fængsling store uddannelsesmæssige konsekvenser for deres børn. I den anden podcast om fængsel og straf diskuterer retsordfører og formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund og retsordfører for SF, Karina Lorenzen de politiske perspektiver på undersøgelsernes konklusioner.

Udgivet den 21. april 2022

 

30. Straf og afsoning I

Hvad betyder kontakten til familien, når man bliver fængslet, og hvilke konsekvenser har det for børnenes fremtid, at deres fædre er i fængsel? I den første ud af to podcasts om straf og afsoning fortæller forsker Anne Sofie Tegner Anker og forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fonden om en række nye undersøgelser og deres konklusioner.

Udgivet den 1. april 2022

 

29. Flygtninge og danskundervisning

Boligområder, beskæftigelse og oprindelsesland spiller ind på, hvor mange flygtninge der deltager i og gennemfører danskundervisning. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fonden. I denne podcast fortæller seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen om undersøgelsen, og hvad vi kan bruge resultaterne til.

Udgivet den 13. januar 2022

28. Hverdagen under nedlukningen

Familiemedlemmer håndterede den nye dagligdag under coronanedlukningen på forskellig vis. En ny undersøgelse fra VIVE, som er finansieret af ROCKWOOL Fonden, giver et billede af, hvordan vi blev påvirket, da den første coronanedlukning i 2020 vendte op og ned på vores hverdag og fornemmelse af tid. 

I en ny podcast fortæller seniorforsker Jeanette Østergaard fra VIVE om undersøgelsen, og hvad vi kan bruge indsigterne til. 

Udgivet den 5. januar 2022

27. Corona og forventet levetid

En ny analyse viser, at den forventede levealder er faldet i 27 ud af 29 undersøgte lande under coronapandemien. I Danmark og Norge er den modsat steget. Hør forskerne José Manuel Aburto og Ilya Kashnitsky fra Syddansk Universitet fortælle om analysen, og hvad vi kan bruge den til.

Udgivet den 4. november 2021

 

26. Unge indvandreres uddannelses- og ægteskabsmønstre

I løbet af de seneste 25 år er der sket en markant udvikling inden for uddannelses- og ægteskabsmønstre for unge med ikke-vestlig baggrund. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, som i denne podcast introduceres af seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen. Hør også Samira Nawa (R) og Rasmus Stoklund (S) diskutere analysens resultater.

Udgivet den 17. april 2021

 

25. Social arv i uddannelse

En ny, stor analyse peger på, at social arv på ny har fået stor betydning for unges uddannelse, og at uddannelsesniveauet trækker tråde til, hvordan vi klarer os på en række andre parametre i tilværelsen. I ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Rasmus Landersø om analysen og konklusionerne i forskningsrapporten, der er lavet i samarbejdet med Københavns Universitet.

Udgivet den 24. februar 2021

 

24. Valg af ungdomsuddannelse

Gymnasium eller erhvervsskole? En ny analyse viser, at unge er gode til at vælge den uddannelse, der vil give dem flest økonomiske fordele i fremtiden. I denne podcast fortæller forskningsleder Eskil Heinesen om ROCKWOOL Fondens analyse og konklusioner. I podcasten debatterer også formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, og Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Udgivet den 2. februar 2021

 

23. Risiko for stress og depression under den første corona-nedlukning

At danske børnefamiliers risiko for at udvikle stress og depression faldt og at hverdagen blev nemmere, da Danmark lukkede ned for første gang tilbage i marts 2020, er blot en af en række usædvanlige konklusioner fra en ny analyse foretaget af ROCKWOOL Fonden. Lyt med, når forskningsleder Lars Højsgaard Andersen fortæller om danskernes velbefindende før, under og efter den første corona-nedlukning. I podcasten deltager også viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen.

Udgivet den 21. december 2020

22. Mental sundhed i Danmark

Unge danskerne har større og større psykiske problemer, og fra tidligere at have været opfattet som et “12-talspige-problem” viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, at langt flere unge mænd kæmper med det mentale helbred. Lyt med, når forskningsleder Signe Hald Andersen fortæller om fondens nye analyse om unge danskeres mentale sundhed. I podcasten deltager også regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og borgmester i Greve Pernille Beckmann (V).

Udgivet den 16. december 2020

21. De skandinaviske velfærdsstater

Hvor meget ligner Skandinaviens velfærdssamfund hinanden, og er vi mere ens nu end for 60 år siden? Lyt til forskningschef Jan Rose Skaksen, som fortæller om fondens seneste bog “Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien” og dens vigtigste konklusioner. I podcasten deltager også Bertel Haarder (V) og Camilla Fabricius (S), som begge sidder i Nordisk Råd, og som kommenterer og perspektiverer bogens pointer og giver deres bud på den skandinaviske velfærdsstats fremtid.

Udgivet den 29. september 2020

20. Evaluering af trivselsindsatsen Perspekt 2.0

Både lærere og elever tog godt imod trivselsindsatsen Perspekt 2.0, da undervisningsforløbet blev afprøvet på 70 danske skoler i 2018/19. Alligevel havde indsatsen ikke nogen effekt på elevernes sociale trivsel. Senior evalueringsøkonom Anna Folke Larsen fra fondens interventionsenhed og økonomiprofessor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet fortæller, hvorfor effekten udeblev og om, hvordan den sociale trivsel i folkeskolen ser ud i dag.

Udgivet den 22. september 2020

19. Sociale forskelle i sundhed

En ny analyse fra ROCKWOOL Fonden viser, at Danmark har større sociale forskelle og større social arv i vores sundhed end fx Polen, Slovakiet og Rumænien. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast er forsker Anders Hjorth-Trolle kommet i studiet for at fortælle om analysen.

Udgivet den 6. september 2020

18. Sproglig understøttelse, lærerkvalitet og sociale forskelle i barndommen

Er det forældrenes egen indsats derhjemme, kvaliteten i skolen eller de tidlige år i børnehaven, som afgør, hvor fagligt stærke, vores børn bliver? En ny analyse, som ROCKWOOL Fonden har lavet i samarbejde med Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter, har undersøgt en lang række aspekter omkring børns indlæring. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Rasmus Landersø om resultaterne fra analysen.

Udgivet den 11. august 2020

17. Økonomisk eksklusion blandt børn i Danmark

Hvert 9. barn i Danmark kan forvente at vokse op i et økonomisk ekskluderet hjem, hvor forældrene er uden job og har få økonomiske midler. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Peter Fallesen om analysen.

Udgivet den 13. juni 2020

16. Konsekvenser af integrationsydelsen

Integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtningen i beskæftigelse. Men er flere rent faktisk kommet ud på arbejdsmarkedet, og hvilke afledte effekter har integrationsydelsen ellers haft for de mennesker, der var omfattet af indgrebet? Det har ROCKWOOL Fonden undersøgt i en ny analyse.

I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Jacob Nielsen Arendt om resultaterne af analysen.

Udgivet den 10. maj 2020

15. Systeminnovation II

En central begivenhed i dette års systeminnovations-initiativ fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er en konference, som afholdes 25. marts 2020. På konferencen får fonden besøg af en række kendte internationale praktikere, der gennem deres arbejde er lykkedes med at rykke ved systemer og har transformeret, hvordan deres samfund ser og handler på komplekse velfærdsudfordringer.

I denne podcast fortæller social innovationsleder Jennie Winhall fra ROCKWOOL Fonden og ekspert i systeminnovation Charles Leadbeater om Al Etmanski, Alex Fox og Alex Sutton, som alle er talere på konferencen. Podcasten er på engelsk

Udgivet den 9. marts 2020

14. Systeminnovation I

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har i år igangsat et initiativ for at undersøge, hvordan der kan arbejdes mere effektivt og metodisk med systeminnovation. Tanken er, at kun ved at se på, hvordan systemer kan arbejde bedre sammen, kan tilbagevendende udfordringer i samfundet løses. 

I denne indledende podcast fortæller interventionschef Helene Bie Lilleør, social innovationsleder Jennie Winhall og ekspert i systeminnovation Charles Leadbeater om systeminnovation og dette års initiativ. Podcasten er på engelsk.

Udgivet den 9. marts 2020

13. Effekten af aktivering

Indsatser til at sikre kvalifikationer og motivation hos ledige danskere har udgjort en hjørnesten i dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de sidste 25 år. En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed redegør for en række indsigter omkring centrale elementer – og især effekter – af aktiveringsindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere i det danske arbejdsmarked.

Hør forsker Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen og de vigtigste konklusioner.

Udgivet den 4. februar 2020

12. Vold og trusler på arbejdspladsen

Risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold på arbejdspladsen er langt større end i resten af samfundet. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Analysen viser også, at volden og truslerne er fordelt på få typer arbejdspladser, og at volden – foruden at have konsekvenser for det enkelte offer – har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hør seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen samt de vigtigste konklusioner.

Udgivet den 7. januar 2020

11. NExTWORK: Hvad siger de involverede?

Siden indsatsen NExTWORK blev iværksat i 2014, har mere end 700 unge deltaget i indsatsen i Vejle, Sønderborg, Horsens, Roskilde og Københavns Kommune. I den anden podcast om NExTWORK lytter vi til en række mennesker, som i det daglige er involveret NExTWORK-indsatsen. Mød fire unge, som er en del af NExTWORK i Roskilde og København, to kommunale NExTWORK-konsulenter og en repræsentant fra en af de virksomheder, der deltager i NExTWORK-indsatsen.

Udgivet den 7. november 2019

10. NExTWORK: En ny virksomhedsrettet ungeindsats

I Danmark lever mere end 50.000 unge mennesker på kanten af samfundet uden uddannelse eller job. De lever med en stor risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. NExTWORK er en indsats, som ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har iværksat sammen med en række kommuner og virksomheder, for at hjælpe unge i udsatte positioner i uddannelse eller job. I første podcast møder vi programleder Ulrik Lund-Sørensen og chefpsykolog Anna Fjeldsted fra ROCKWOOL Fonden. De fortæller begge om baggrunden for indsatsen og nogle af de foreløbige erfaringer, man har gjort sig.

Udgivet den 7. november 2019

9. Udsatte unge: Hvad ved vi om de udsatte unge?

En ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed ”Hvad vi ved om udsatte unge 2” afdækker den nyeste forskning om udsatte unge i Danmark. I dette afsnit præsenterer forskningsleder og souschef Signe Hald Andersen og forskningschef Jan Rose Skaksen de vigtigste pointer og konklusioner fra bogen.

Udgivet den 7. oktober 2019

 

8. Skilsmisse: Anne Broksø og Rasmus Kjeldahl om ny forskning i skilsmisser

Formand for Danske Familieadvokater Anne Broksø og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl diskuterer den nye forskning i skilsmisser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Udgivet den 13. september 2019

7. Skilsmisse: Årsager til og konsekvenser af skilsmisser

Ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed ser på skilsmisser i Danmark og på, hvilke konsekvenser, det har for børnene. Seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen præsenterer de vigtigste pointer og konklusioner.

Udgivet den 13. september 2019

6. Børns udvikling: Børns sociale baggrunds betydning for deres udvikling af sproglige færdigheder

Et studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har for første gang kortlagt børns faglige udvikling fra børnehaven til udskolingen. Seniorforsker Rasmus Landersø præsenterer de vigtigste resultater og konklusioner fra undersøgelsen.

Udgivet den 11. september 2019

5. Beskæftigelse: Professor Torben M. Andersen om arbejdsudbuddet, arbejdsmarkedsreformer og danskernes arbejdsindsats

Professor og tidligere formand for velfærdskommissionen Torben M. Andersen diskuterer forskningen fra bogen Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? og trækker tråde til de økonomiske reformer, der har haft indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag.

Udgivet den 8. juli 2019

4. Beskæftigelse: Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

Forskningschef i ROCKWOOL Fonden Jan Rose Skaksen præsenterer de centrale resultater fra bogen Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? Bogen gør status over situationen på det danske arbejdsmarked og kan betragtes som input til diskussionen om, hvorvidt der er brug for nye arbejdsmarkedsreformer.

Udgivet den 8. juli 2019

3. Integration: Professor Dustmann om integration i EU, udfordringer og fordele

Professor Christian Dustmann fra University College London belyser integrationsproblematikken ud fra en europæisk vinkel.

Udgivet den 26. juni 2019

2. Integration: Indvandringens betydning for konjunkturerne

Forskningschef i ROCKWOOL Fonden Jan Rose Skaksen præsenterer et overblik over indvandrings- og integrationsproblematikken med fokus på Danmark, og forklarer indvandringens betydning for de gode tider i dansk økonomi.

Udgivet den 26. juni 2019

1. Integration: Ventetid i asylcentre, job og uddannelse

Forsker Camilla Hvidtfeldt, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen og forskningsleder Jacob Nielsen Arendt gennemgår deres forskning om konsekvenserne af flygtninges opholdstid i asylsystemet, om effekten af den nye integrationsindsats, og om den langsigtede arbejdsmarkedsdeltagelse for indvandrere med forskelligt opholdsgrundlag, som blev præsenteret på ROCKWOOL Fondens konference om indvandring og integration den 14. maj 2019.

Udgivet den 20. juni 2019

Abonner på vores podcast i Itunes eller i din foretrukne podcast-app.

Forfattere