27.08.2019

Podcast

nyhed

Hør forskerne forklare resultaterne af deres forskning og dyk ned i de interventioner, der løbende udvikles, med ROCKWOOL Fondens podcast.

Abonner på vores podcast i Itunes eller i din foretrukne podcast-app.

26. Unge indvandreres uddannelses- og ægteskabsmønstre

I løbet af de seneste 25 år er der sket en markant udvikling inden for uddannelses- og ægteskabsmønstre for unge med ikke-vestlig baggrund. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, som i denne podcast introduceres af seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen. Hør også Samira Nawa (R) og Rasmus Stoklund (S) diskutere analysens resultater.

 

25. Social arv i uddannelse

En ny, stor analyse peger på, at social arv på ny har fået stor betydning for unges uddannelse, og at uddannelsesniveauet trækker tråde til, hvordan vi klarer os på en række andre parametre i tilværelsen. I ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Rasmus Landersø om analysen og konklusionerne i forskningsrapporten, der er lavet i samarbejdet med Københavns Universitet.

 

24. Valg af ungdomsuddannelse

Gymnasium eller erhvervsskole? En ny analyse viser, at unge er gode til at vælge den uddannelse, der vil give dem flest økonomiske fordele i fremtiden. I denne podcast fortæller forskningsleder Eskil Heinesen om ROCKWOOL Fondens analyse og konklusioner. I podcasten debatterer også formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, og Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

 

23. Risiko for stress og depression under den første corona-nedlukning

At danske børnefamiliers risiko for at udvikle stress og depression faldt og at hverdagen blev nemmere, da Danmark lukkede ned for første gang tilbage i marts 2020, er blot en af en række usædvanlige konklusioner fra en ny analyse foretaget af ROCKWOOL Fonden. Lyt med, når forskningsleder Lars Højsgaard Andersen fortæller om danskernes velbefindende før, under og efter den første corona-nedlukning. I podcasten deltager også viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen.

22. Mental sundhed i Danmark

Unge danskerne har større og større psykiske problemer, og fra tidligere at have været opfattet som et “12-talspige-problem” viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, at langt flere unge mænd kæmper med det mentale helbred. Lyt med, når forskningsleder Signe Hald Andersen fortæller om fondens nye analyse om unge danskeres mentale sundhed. I podcasten deltager også regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og borgmester i Greve Pernille Beckmann (V).

21. De skandinaviske velfærdsstater

Hvor meget ligner Skandinaviens velfærdssamfund hinanden, og er vi mere ens nu end for 60 år siden? Lyt til forskningschef Jan Rose Skaksen, som fortæller om fondens seneste bog “Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien” og dens vigtigste konklusioner. I podcasten deltager også Bertel Haarder (V) og Camilla Fabricius (S), som begge sidder i Nordisk Råd, og som kommenterer og perspektiverer bogens pointer og giver deres bud på den skandinaviske velfærdsstats fremtid.

20. Evaluering af trivselsindsatsen Perspekt 2.0

Både lærere og elever tog godt imod trivselsindsatsen Perspekt 2.0, da undervisningsforløbet blev afprøvet på 70 danske skoler i 2018/19. Alligevel havde indsatsen ikke nogen effekt på elevernes sociale trivsel. Senior evalueringsøkonom Anna Folke Larsen fra fondens interventionsenhed og økonomiprofessor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet fortæller, hvorfor effekten udeblev og om, hvordan den sociale trivsel i folkeskolen ser ud i dag.

19. Sociale forskelle i sundhed

En ny analyse fra ROCKWOOL Fonden viser, at Danmark har større sociale forskelle og større social arv i vores sundhed end fx Polen, Slovakiet og Rumænien. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast er forsker Anders Hjorth-Trolle kommet i studiet for at fortælle om analysen.

18. Sproglig understøttelse, lærerkvalitet og sociale forskelle i barndommen

Er det forældrenes egen indsats derhjemme, kvaliteten i skolen eller de tidlige år i børnehaven, som afgør, hvor fagligt stærke, vores børn bliver? En ny analyse, som ROCKWOOL Fonden har lavet i samarbejde med Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter, har undersøgt en lang række aspekter omkring børns indlæring. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Rasmus Landersø om resultaterne fra analysen.

17. Økonomisk eksklusion blandt børn i Danmark

Hvert 9. barn i Danmark kan forvente at vokse op i et økonomisk ekskluderet hjem, hvor forældrene er uden job og har få økonomiske midler. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Peter Fallesen om analysen.

16. Konsekvenser af integrationsydelsen

Integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtningen i beskæftigelse. Men er flere rent faktisk kommet ud på arbejdsmarkedet, og hvilke afledte effekter har integrationsydelsen ellers haft for de mennesker, der var omfattet af indgrebet? Det har ROCKWOOL Fonden undersøgt i en ny analyse.

I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Jacob Nielsen Arendt om resultaterne af analysen.

15. Systeminnovation II

En central begivenhed i dette års systeminnovations-initiativ fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er en konference, som afholdes 25. marts 2020. På konferencen får fonden besøg af en række kendte internationale praktikere, der gennem deres arbejde er lykkedes med at rykke ved systemer og har transformeret, hvordan deres samfund ser og handler på komplekse velfærdsudfordringer.

I denne podcast fortæller social innovationsleder Jennie Winhall fra ROCKWOOL Fonden og ekspert i systeminnovation Charles Leadbeater om Al Etmanski, Alex Fox og Alex Sutton, som alle er talere på konferencen. Podcasten er på engelsk

14. Systeminnovation I

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har i år igangsat et initiativ for at undersøge, hvordan der kan arbejdes mere effektivt og metodisk med systeminnovation. Tanken er, at kun ved at se på, hvordan systemer kan arbejde bedre sammen, kan tilbagevendende udfordringer i samfundet løses. 

I denne indledende podcast fortæller interventionschef Helene Bie Lilleør, social innovationsleder Jennie Winhall og ekspert i systeminnovation Charles Leadbeater om systeminnovation og dette års initiativ. Podcasten er på engelsk.

13. Effekten af aktivering

Indsatser til at sikre kvalifikationer og motivation hos ledige danskere har udgjort en hjørnesten i dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de sidste 25 år. En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed redegør for en række indsigter omkring centrale elementer – og især effekter – af aktiveringsindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere i det danske arbejdsmarked.

Hør forsker Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen og de vigtigste konklusioner.

12. Vold og trusler på arbejdspladsen

Risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold på arbejdspladsen er langt større end i resten af samfundet. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Analysen viser også, at volden og truslerne er fordelt på få typer arbejdspladser, og at volden – foruden at have konsekvenser for det enkelte offer – har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hør seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen samt de vigtigste konklusioner.

11. NExTWORK: Hvad siger de involverede?

Siden indsatsen NExTWORK blev iværksat i 2014, har mere end 700 unge deltaget i indsatsen i Vejle, Sønderborg, Horsens, Roskilde og Københavns Kommune. I den anden podcast om NExTWORK lytter vi til en række mennesker, som i det daglige er involveret NExTWORK-indsatsen. Mød fire unge, som er en del af NExTWORK i Roskilde og København, to kommunale NExTWORK-konsulenter og en repræsentant fra en af de virksomheder, der deltager i NExTWORK-indsatsen.

10. NExTWORK: En ny virksomhedsrettet ungeindsats

I Danmark lever mere end 50.000 unge mennesker på kanten af samfundet uden uddannelse eller job. De lever med en stor risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. NExTWORK er en indsats, som ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har iværksat sammen med en række kommuner og virksomheder, for at hjælpe unge i udsatte positioner i uddannelse eller job. I første podcast møder vi programleder Ulrik Lund-Sørensen og chefpsykolog Anna Fjeldsted fra ROCKWOOL Fonden. De fortæller begge om baggrunden for indsatsen og nogle af de foreløbige erfaringer, man har gjort sig.

9. Udsatte unge: Hvad ved vi om de udsatte unge?

En ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed ”Hvad vi ved om udsatte unge 2” afdækker den nyeste forskning om udsatte unge i Danmark. I dette afsnit præsenterer forskningsleder og souschef Signe Hald Andersen og forskningschef Jan Rose Skaksen de vigtigste pointer og konklusioner fra bogen.

 

8. Skilsmisse: Anne Broksø og Rasmus Kjeldahl om ny forskning i skilsmisser

Formand for Danske Familieadvokater Anne Broksø og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl diskuterer den nye forskning i skilsmisser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

7. Skilsmisse: Årsager til og konsekvenser af skilsmisser

Ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed ser på skilsmisser i Danmark og på, hvilke konsekvenser, det har for børnene. Seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen præsenterer de vigtigste pointer og konklusioner.

6. Børns udvikling: Børns sociale baggrunds betydning for deres udvikling af sproglige færdigheder

Et studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har for første gang kortlagt børns faglige udvikling fra børnehaven til udskolingen. Seniorforsker Rasmus Landersø præsenterer de vigtigste resultater og konklusioner fra undersøgelsen.

5. Beskæftigelse: Professor Torben M. Andersen om arbejdsudbuddet, arbejdsmarkedsreformer og danskernes arbejdsindsats

Professor og tidligere formand for velfærdskommissionen Torben M. Andersen diskuterer forskningen fra bogen Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? og trækker tråde til de økonomiske reformer, der har haft indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag.

4. Beskæftigelse: Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

Forskningschef i ROCKWOOL Fonden Jan Rose Skaksen præsenterer de centrale resultater fra bogen Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? Bogen gør status over situationen på det danske arbejdsmarked og kan betragtes som input til diskussionen om, hvorvidt der er brug for nye arbejdsmarkedsreformer.

3. Integration: Professor Dustmann om integration i EU, udfordringer og fordele

Professor Christian Dustmann fra University College London belyser integrationsproblematikken ud fra en europæisk vinkel.

2. Integration: Indvandringens betydning for konjunkturerne

Forskningschef i ROCKWOOL Fonden Jan Rose Skaksen præsenterer et overblik over indvandrings- og integrationsproblematikken med fokus på Danmark, og forklarer indvandringens betydning for de gode tider i dansk økonomi.

1. Integration: Ventetid i asylcentre, job og uddannelse

Forsker Camilla Hvidtfeldt, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen og forskningsleder Jacob Nielsen Arendt gennemgår deres forskning om konsekvenserne af flygtninges opholdstid i asylsystemet, om effekten af den nye integrationsindsats, og om den langsigtede arbejdsmarkedsdeltagelse for indvandrere med forskelligt opholdsgrundlag, som blev præsenteret på ROCKWOOL Fondens konference om indvandring og integration den 14. maj 2019.

Abonner på vores podcast i Itunes eller i din foretrukne podcast-app.

Forfattere