14.11.2016

Præcisering af medieomtale af en analyse af betydningen for kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse af øget barselsorlov til mænd

Rockwool Fondens Forskningsenhed ønsker at præcisere mediedækningen i bl.a.  Politiken den 14.11-2016 om betydningen af fars barsel for mors arbejdsmarkedskarriere. I flere medier fremstilles det således som om, at en forøgelse af farens barselsorlov på én uge fører til en lønstigning hos moren på mellem 7.300 og 53.300 kr. Den nævnte effekt i undersøgelsen opnås ved en stigning i farens barsel på 10 procentpoint, hvilket svarer til ca. 2 ugers ekstra barsel til faderen og ikke blot én uge.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed