08.02.2016

Pressemeddelelse vedrørende publicering om arbejdstid og familien

artikel by Jan Rose Skaksen,

Rockwool Fonden offentliggjorde i dag bogen: Arbejdstid og familien. I bogen er der bl.a. en analyse af sammenhængen mellem skat og familiemedlemmers arbejdsudbud. Analysen er i nogle medier blevet fejlagtigt fortolket til at vise, at lavere topskat ikke fører til højere arbejdsudbud. Dette er ikke en korrekt fortolkning.

 

Analysen kan ikke anvendes til at konkludere noget om, hvorvidt en lavere topskat eller lavere bundskat fører til højere eller lavere arbejdsudbud. Formålet med analysen har været at se på sammenhæng mellem den tid folk faktisk arbejder og skat.

 

Det er et andet perspektiv, end det der typisk analyseres på, hvor man ser på sammenhængen mellem skat og den normale arbejdstid, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og analysen viser, at der er en mindre stærk sammenhæng mellem faktisk arbejdstid og skat, end der er mellem normal arbejdstid og skat.

 

Jens Bonke, seniorforsker

Jan Rose Skaksen, forskningschef

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser