12.10.2016

Rockwool Fonden afholder konference

artikel by

Den 13. oktober afholder Rockwool Fonden konferencen Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger, hvor den fremmeste forskning vil blive sat i spil og til debat for at inspirere politikere, embedsmænd og andre til at tage nye initiativer på området.

Konferencen tager udgangspunkt i den traditionelle forestilling om Danmark som et foregangsland til at fremme mobilitet på tværs af generationer og skabe lighed på tværs af samfundsgrupper. Det reelle billede er ikke helt så entydigt, da der i Danmark er store forskelle i uddannelsesmønstre på tværs af sociale skel, og meget af ligheden afspejler omfordeling af ressourcer senere i livet. Disse forhold rejser vigtige spørgsmål omkring vores velfærdssamfund: Hvordan fremmes mobilitet på tværs af generationer, hvordan bør hhv. mobilitet og lighed i samfundet vægtes, og er der grænser for, hvor meget mobilitet en velfærdsstat som den danske kan skabe?

Konferencen vil blive sendt live via Twitter.

Program billedfil_ny

Forfattere